Odstraňování následků záplav - Roztoky u Prahy

Podobně jako v roce 1997, i o pět let později se záchranáři z Odolova podíleli na odstraňování následků ničivé povodně, která v srpnu 2002 postihla tentokrát hlavně povodí Vltavy a Labe.

Po domluvě s povodňovým štábem vyjelo zásahové vozidlo vybavené především ponornými čerpadly a hadicemi do Prahy-Zbraslavi. Odsud jsme však byli převeleni do Roztok u Prahy, kde jsme se připojili ke kolegům ZBZS Sokolov a pomáhali odčerpávat vodu ze zatopených objektů továrny na výrobu penicilínu. V době našeho příjezdu již byly vidět pouze stopy po nejvyšší hladině, poškozené výrobní prostory a zničená technologii. Bylo tedy třeba pouze odčerpat vodu z míst, odkud sama odtéci nemohla a odstraňovat nánosy bláta. Na místě jsme pracovali dva dny a alespoň malým dílem přispěli k odstranění následků řádění přírodního živlu.

Na místě jsme pracovali dva dny a alespoň malým dílem přispěli k odstranění následků řádění přírodního živlu.