Báňská záchranná služba Odolov

Úkolem báňské záchranné služby je provádět práce a rychlé a účinné zásahy k záchraně lidských životů a majetku při haváriích včetně poskytování první pomocí v podzemí, zdolávání havárií a odstraňování následků havárií, viz Vyhláška č. 447/2001 o báňské záchranné službě a novela téhož zákona - Vyhláška 305/2015.

Kromě těchto úkolů vykonává i jiné činnosti v nedýchatelném nebo zdraví škodlivém prostředí a další speciální a rizikové práce, např. práce ve výšce a nad volnou hloubkou nebo pod vodní hladinou.

Jednotlivé stanice na základě smluvních vztahů zajišťují báňskou záchrannou službu i pro jiné právní subjekty.

V České republice jsou v současné době čtyři Hlavní báňské záchranné stanice

a tři samostatné Závodní bánské záchranné stanice (Dolní Rožínka, Hamr a Odolov).

O činnostech báňské záchranné služby v celé ČR i ve světě se zájemci dozví více na stránkách listovky ZÁCHRANÁŘ, vydávané HBZS Ostrava.