Kontakty

nepřetržitá služba

dispečink
vedoucí pohotovosti
499 886 195
606 601 592

 
 
kanceláře vedení a techniků - v ranní směně od 6 do 14 hod.

vedoucí ZBZS
Mgr. Martin Dvořák
499 886 512
zástupce vedoucího
Ing. Jaroslav Ryznar
499 886 510
vedoucí mechanik
Jiří Nyklíček
499 886 501
zást. ved. mechanika
Jiří Novotný
499 886 504
požární technik
Petr Šafář
499 886 509
referentka ZBZS
Mgr. Regina Lukášová
499 886 520
referentka ZDS
Bc. Zuzana Nosková Win.
499 886 508
sklad OOPP
Lenka Čepelková
499 886 500


Čísla mobilních telefonů jednotlivých pracovníků zde nejsou z důvodu zachování soukromí v mimopracovní době uváděna a poskytne je dle svého uvážení a naléhavosti vedoucí pohotovosti.