Kontakty

nepřetržitá služba

dispečink
vedoucí pohotovosti
499 886 195
606 601 592

 
 
kanceláře vedení a techniků - v ranní směně od 6 do 14 hod.

vedoucí ZBZS
Mgr. Martin Dvořák
499 886 512
zástupce vedoucího
Ing. Jaroslav Ryznar
499 886 510
vedoucí mechanik
Jiří Novotný
499 886 504
zást. ved. mechanika
Pavel Hurdálek
499 886 503
požární technik
Petr Šafář
499 886 501
směnový technik
Jiří Nyklíček
499 886 502
referentka DZS
Bc. Zuzana Winterová
499 886 508
sklad OOPP
Lenka Čepelková
499 886 500


Čísla mobilních telefonů jednotlivých pracovníků zde nejsou z důvodu zachování soukromí v mimopracovní době uváděna a poskytne je dle svého uvážení a naléhavosti vedoucí pohotovosti.