Kontakty

nepřetržitá služba

dispečink
vedoucí pohotovosti
499 886 195
606 601 592

 
 
kanceláře vedení a techniků - v ranní směně od 6 do 14 hod.

vedoucí ZBZS
Josef Toth
499 886 512
zástupce vedoucího
Ing. Jaroslav Ryznar
499 886 510
vedoucí mechanik
Jiří Novotný
499 886 504
zást. ved. mechanika
Pavel Hurdálek
499 886 503
požární technik
Milan Dufka
499 886 501
směnový technik
Ing. Petr Hronovský
499 886 502
směnový technik
Mgr. Martin Dvořák
499 886 509
referentka ZDS
Bc. Zuzana Winterová
499 886 508
sklad OOPP
Lenka Čepelková
499 886 500


Čísla mobilních telefonů jednotlivých pracovníků zde nejsou z důvodu zachování soukromí v mimopracovní době uváděna a poskytne je dle svého uvážení a naléhavosti vedoucí pohotovosti.