Ceník výrobků, prací a služeb Závodní báňské záchranné stanice Odolov, detašovaného pracoviště státního podniku DIAMO, Palivový kombinát Ústí, odštěpný závod se zobrazí po kliknutí na minci s nejvyšší nominální hodnotou.http://www.pku.cz/wp-content/uploads/files/Nový%20ceník%20PKÚ,%20s.%20p.%202017.pdf