Současnost stanice a aktuality

Báňská záchranná služba Odolov je od 1. 1. 2005 součástí státního podniku Palivový kombinát Ústí. Tím došlo k rozšíření působnosti ZBZS Odolov na území podnikových lokalit v severních a středních Čechách i na jižní Moravě.

V současné době pracuje na odolovské stanici celkem 26 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu si udržuje kvalifikaci profesionálního báňského záchranáře 23 zaměstnanců. Kvalifikací řidič dopravy raněných a nemocných disponuje 19 záchranářů a 19 záchranářů si udržuje pravidelným školením oprávnění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Pro potápěčské činnosti je na ZBZS Odolov vyškoleno celkem 7 záchranářů, kteří jsou součástí potápěčského oddílu HBZS Ostrava. Dalších 9 pracovníků, včetně dvou lékařů, si udržuje kvalifikaci dobrovolný báňský záchranář.

Pohotovostní služba na stanici je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Ve službě je trvale četa tří záchranářů a v dispečinku velitel pohotovosti. V domácí pohotovosti je stále k dispozici pět dalších záchranářů a vždy jeden z lékařů.

Seznam současných aktivních báňských záchranářů

Pro zásahy v podzemí a zásahy technického charakteru na povrchu je připraveno výjezdové vozidlo VW CRAFTER, vybavené pro nejrůznější druhy zásahů (dýchací technika, vyprošťovací technika, hasičina a transportní technika). Ve vozidle může být přepraveno šest osob včetně řidiče.

ZBZS Odolov používá pro práce a zásahy v nedýchatelném ovzduší vzduchové dýchací přístroje Dräger PSS 7000 a české přístroje PLUTO 300 Comfort vyráběné firmou MEVA Roudnice nad Labem. V září 2018 byla doplněna dýchací technika o 6 čtyřhodinových kyslíkových přístrojů Dräger PPS BG 4.

Pro kontroly a sanační práce na opuštěných důlních dílech, dále pro potřeby požární prevence je k dispozici terénní vozidlo FORD RANGER. Další vozidlo FORD RANGER je detašované v Hodoníně, kde odolovští záchranáři spolupracují při likvidaci starých ekologických zátěží po těžbě ropy a zemního plynu.

Potápěči se podílejí na rozsáhlých hydrických rekultivacích - vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky v severních Čechách.

Vozový park doplňuje nákladní Iveco EW 150 s kontejnerem a hydraulickou rukou, vysokozdvižný vozík (DESTA) a traktor, který je ve spojení s přívěsem určen pro dopravu materiálu nejrůznějšího charakteru a v zimě pak pro vyhrnování sněhu, kterého v nadmořské výšce 600 metrů bývá (občas) dost.

Jako referentské vozidlo je k dispozici Škoda Fabia kombi a jako velitelské vozidlo s právem přednosti v jízdě je k dispozici Škoda Octavia.

Sanitní vozidla Volkswagen Transporter jsou využívána pro zásahy zdravotníků a dopravní zdravotní službu (viz Nabídka prací a služeb).

Ostatní vybavení pro případné zásahy je připraveno ve skladech a v pohotovostní místnosti.