Současnost stanice a aktuality

Od 1. 1. 2022 se ZBZS Odolov stala součástí státního podniku DIAMO, jako součást odštěpného závodu PKÚ, který jako samostatný státní podnik zanikl. Působnost ZBZS Odolov se tímto rozšířila na celý státní podnik DIAMO, s. p., který spravuje v současné době i jedinou státní HBZS – tedy HBZS Ostrava, do jejíž struktury byla od 1.1.2023 ZBZS Odolov zařazena.

V rámci převodu Báňské záchranné služby v Odolově pod státní podnik HBZS o.z., došlo k rozšíření působnosti ZBZS Odolov na území podnikových lokalit po celé ČR.

V současné době pracuje na odolovské stanici celkem 26 zaměstnanců. Z tohoto celkového počtu si udržuje kvalifikaci profesionálního báňského záchranáře 20 zaměstnanců. Kvalifikací řidič dopravy raněných a nemocných disponuje 20 záchranářů a 18 záchranářů si udržuje pravidelným školením oprávnění pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou, z nichž jsou dva instruktoři. Pro potápěčské činnosti je na ZBZS Odolov vyškoleno celkem 6 záchranářů, kteří jsou součástí potápěčského oddílu HBZS Ostrava. Dalších 6 pracovníků, včetně dvou lékařů, si udržuje kvalifikaci dobrovolný báňský záchranář.

Pohotovostní služba na stanici je nepřetržitá, 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Ve službě je trvale četa tří záchranářů a v dispečinku velitel pohotovosti. V domácí pohotovosti je stále k dispozici pět dalších záchranářů a vždy jeden z lékařů.

Seznam současných aktivních báňských záchranářů

Pro zásahy v podzemí a zásahy technického charakteru na povrchu je připraveno výjezdové vozidlo VW CRAFTER, vybavené pro nejrůznější druhy zásahů (dýchací technika, vyprošťovací technika, hasičina a transportní technika). Ve vozidle může být přepraveno šest záchranářů včetně řidiče. Dále je k dispozici zásahová čtyřkolka Polaris Ranger pro zásahy ve špatně dostupném terénu, vybavená adaptérem na nosítka Spencer nebo nádrží s vodou a pěnidlem, osazenou samostatnou jednotkou vysokotlakého hašení. V zimě jsou k tomuto stroji k dispozici gumové pásy. Vozítko je třímístné.

ZBZS Odolov používá pro práce a zásahy v nedýchatelném ovzduší vzduchové dýchací přístroje Dräger PSS 7000 a české přístroje PLUTO 300 Comfort vyráběné firmou MEVA Roudnice nad Labem. Pro náročnější déle trvající zásahy je na stanici k dispozici 12 kusů čtyřhodinových kyslíkových přístrojů Dräger PPS BG 4.

Pro kontroly a sanační práce na opuštěných důlních dílech je k dispozici terénní vozidlo FORD RANGER, pro zajištění požární prevence a kontroly hasicích přístrojů je to vozidlo Citroen Jumpy a pro potřeby BZS a zajištění komerčních činností jsou to vozidla FORD Fad (8+1 míst), VW Crafter a FORD Transit.

Členové potápěčského oddílu se podílejí na rozsáhlých hydrických rekultivacích - vytváření jezer ze zbytkových jam lomu Chabařovice a lomu Most - Ležáky v severních Čechách.

Vozový park ještě doplňuje nákladní Iveco EW 150 s kontejnerem a hydraulickou rukou, vysokozdvižný vozík (DESTA) a traktor ZETOR Proxima, který je ve spojení s přívěsem určen pro dopravu materiálu nejrůznějšího charakteru a v zimě pak pro vyhrnování sněhu, kterého v nadmořské výšce 600 metrů bývá (občas) dost.

Jako referentské vozidlo je k dispozici Octavia Scout a jako velitelské vozidlo s právem přednosti v jízdě je k dispozici Škoda Octavia.

Sanitní vozidla Volkswagen Transporter jsou využívána pro zásahy zdravotníků a dopravní zdravotní službu (viz Nabídka prací a služeb).

Ostatní vybavení pro případné zásahy je připraveno ve skladech a v pohotovostní místnosti.