Aktuality a jejich archív od r. 2012

srpen 2022

První týden v srpnu byl věnován opravám starých důlních děl pro MŽP a zbylá většina členů BZS čerpala zaslouženou dovolenou.

V termínu 11. – 14. 8. 2022 dva potápěči ZBZS Odolov zajistili zdravotnický a potápěčský dozor na akci MOST FEST, která se konala na jezeře Most. Potápěči spolupracovali s PČR - poříční oddíl a pořádkovou jednotkou.

V polovině srpna jsme odpracovali několik směn na Zlatých horách pro odštěpný závod GEAM. Pokračovaly také nátěry těžní věže v Žacléři.

červenec 2022

Ani o prázdninách se záchranáři z Odolova nenudili. Odpracovali jsme několik směn pro našeho dlouhodobého partnera elektrárnu Poříčí (technická pomoc při odstávce fluidního kotle). Odpracovali jsme desítky hodin na opravách starých důlních děl pro MŽP. V rámci IZS jsme pod záštitou ZZS KHK několikrát vyjeli ke zdravotním komplikacím obyvatel přilehlých obcí a absolvovali jsme havarijní cvičení na únik chemických látek v elektrárně Poříčí.

Díky suchému a slunnému počasí jsme pokračovali v nátěru železné konstrukce těžní věže Julie v Žacléři (bývalý důl Jan Šverma).

červen 2022

V červnu naše oddělení požárního technika zkontrolovalo všechny hasicí přístroje a požární hydranty na ředitelství podniku v Chlumci a na středisku Chabařovice.

Lezci – instruktoři (celkem 2), se zúčastnili týdenního lezeckého výcviku na HBZS Ostrava o. z. a potápěči ZBZS Odolov absolvovali na konci měsíce týdenní výcvik na lomu Šifr ve Svobodných Heřmanicích v vedením HBZS Ostrava o. z.

Také pokračovaly práce na opravách starých důlních děl pro Ministerstvo životního prostředí.

květen 2022

Na začátku měsíce jsme u nás na záchrance přivítali novou kolegyni – Mgr. Reginu Lukášovou. Paní Lukášová nastoupila na pozici referentky ZBZS a má na starosti stále přibývající administrativu ZBZS. Doufáme, že se jí u nás bude líbit a zapadne do našeho záchranářského kolektivu.

Potápěči pomohli středisku Chabařovice s běžnou přípravou jezera Milada na letní sezónu – doplnili bójky, ukotvili mola atd.

V květnu také nastoupili naši dva noví záchranáři p. Záruba a p. Vašina do kurzu záchranářů nováčků pořádaného na HBZS Ostrava o.z. Kurz s úspěchem dokončili a záchranářský tým se rozrostl o dva šikovné a pracovité záchranáře.

V polovině měsíce jsme provedli plánovaný nehavarijní zásah v lokalitě Chrastava, kde jsme vyhledali a ověřili stav starého důlního díla.

Během měsíce jsme také zajistili několik zdravotnických dozorů na různých kulturně sportovních akcích v našem regionu. Mimo jiné jsme se zúčastnili na prezentaci naší složky na Dětském dnu v Dolcích u Trutnova.

duben 2022

Během dubna jsme pokračovali na zajištění SDD v Humpolci a pomáhali při podzemních činnostech kolegům z o.z. GEAM na lokalitě ve Zlaté hory. Mimo jiné jsme zajistili výměnu míchadla ve vyhnívací nádrži bioplynové jednotky v Jaroměři a pomáhali ve speciálních činnostech v EPU – Poříčí. Dále jsme započali práce na zajištění ODD Výduch ze 3. výhybky – bývalý Důl Zdeněk Nejedlý na Odolově.

březen 2022

Na začátku měsíce jsme u nás na záchrance přivítali nového kolegu, Tomáše Vašinu. Tomáš má zkušenosti při pracích v podzemí (zabývá se mimo jiné i speleologií) a také je to zkušený lezec. Doufáme, že se mu u nás bude líbit a zapadne do našeho záchranářského týmu.

V březnu také proběhly na záchrance 4 půldenní školení First Responderů, tj. školení KPR, které pro nás již tradičně zajistil náš významný partner ZZS KHK. Tato školení patří mezi naše nejoblíbenější, protože se při nich dozvíme spousty nových věcí kolem první pomoci a procvičíme si správné provedení masáže srdce a použití AED. V rámci zajištění tohoto druhu pomoci vyjíždí pohotovost ZBZS Odolov průměrně 6x do roka k „ostrým“ zásahům.

V polovině měsíce začal každoroční školicí „maratón“ pro našeho školitele Petra Šafáře, který pravidelně zajišťuje školení první pomoci u velkých společností v našem okolí a okolí Trutnova.

Ke konci března jsme začali pracovat na zajištění SDD pro MŽP – viz článek o Humpolci.

únor 2022

V únoru se kromě jiného zúčastnili naši báňští potápěči zimního potápěčského výcviku na Žermanické přehradě. Výcvik proběhl pod záštitou HBZS Ostrava, která zajišťuje činnost oddílu báňských záchranářů potápěčů, do kterého patříme i my.

V únoru jsme také provedli speciální práce s hydraulickým trhacím zařízením DARDA – viz. článek DARDA Dědov.

leden 2022

Během ledna pokračovali práce na údržbě štoly IDA. Spolupracovali jsme také s elektrárnou Poříčí a Teplárnou Dvůr Králové. Zde jsme mimo jiné pomohli s odstraněním naplavených stromů, uvíznutých v jezu, který jsme v minulých letech opravovali. Jednalo se velmi nebezpečnou práci, kdy řekou Labe protékalo po vydatných deštích velké množství vody a kvůli naplaveným stromům hrozilo ucpání koryta. Stromy jsme v potápěčských oblecích rozřezali a pomocí hydraulické ruky na nákladním automobilu IVECO vyzvedli z koryta.

Od nového roku zanikl státní podnik Palivový kombinát Ústí a vznikl tzv. odštěpný závod PKÚ pod státním podnikem DIAMO. Pro všechny z PKÚ začala nová pracovní „éra“ a také spousta práce a starostí s tímto přechodem.

prosinec 2021

A poslední a nejsmutnější událostí roku 2021 je odchod našeho nejmladšího zaměstnance Michala Kloze, který se u záchranky moc „neohřál“ a to z důvodu velmi lukrativní pracovní nabídky u Hasičského záchranného sboru ČR. Tímto mu přejeme mnoho pracovních úspěchů. Michale buď na sebe opatrný a rádi tě tu kdykoliv přivítáme. Kolektiv ZBZS.

V prosinci také začala práce na pravidelné „zimní“ údržbě štoly Ida, která spočívá v odstraňování usazeného okru ve špatně dostupných místech koryta stružky, kterou odtéká důlní voda do ČDV. Zároveň byl vytipován úsek štoly, kde je nutné opravit stávající kolej (včetně lože) pro důlní lokomotivu. Konec prosince byl ve znamení důležitých jednání a zajišťování úředních procesů pro přechod PKÚ s.p. pod DIAMO s. p., což pro ZBZS znamenalo několik žádostí na příslušné úřady a jejich vyřízení tak, abychom mohli plynule pokračovat v naší práci i v roce 2022.

Začátkem prosince jsme přivítali našeho nového kolegu pana Miloše Zárubu, který v květnu 2022 bude vyslán na kurz záchranářů nováčků na HBZtku do Ostravy. Doufáme Miloši, že se ti bude v našem kolektivu líbit a my s tvým zařazením do pohotovosti získáme šikovného kolegu záchranáře.

listopad 2021

V listopadu jsme pokračovali v pěstební úpravě kolem odkaliště ČDV v Malých Svatoňovicích, kde jsme zasázeli několik tisíc stromečků a celý prostor jsme oplotili lesním pletivem, abychom zabránili škodám způsobeným zvěří. Na podnikovém ředitelství v Chlumci jsme odstranili dva poškozené „odfukové“ komíny, které poškodil silný vítr a hrozil jejich pád na prostranství, kde se pohybují pracovníci externích firem v areálu PKÚ s. p.

V polovině listopadu jsme si také převzali nový sanitní vůz, který bude zařazen do zdravotnického výjezdu ZBZS Odolov. Vůz nám dodala na základě výhry ve výběrovém řízení firma PROSSAN CZ s.r.o.

říjen 2021

V říjnu jsme si přebrali od firmy ZHT stabilizační sadu Paratech, které je využívána pro stabilizaci výkopů a staticky porušených budov záchrannými týmy v celém světě.

Na požadavek střediska VUD jsme zahájili údržbu odkalovacích rybníků a prostoru kolem ČDV v Malých Svatoňovicích.

Ke konci října jsme převzali nového pomocníka do špatně přístupných terénů – čtyřkolku Polaris Ranger 1000, vybavenou adaptérem na připevnění záchranářských nosítek Spencer a také adaptérem s nádrží, pěnidlem a vysokotlakým zařízením na pomoc při hašení nepřístupných lesních požárů. Na zimní období bude čtyřkolka vybavena pásy, které byly součástí dodávky.

zaří 2021

V září byla provedena kontrola hasicích přístrojů a hydrantů na středisku Kohinoor.

Kolega Šafář pokračoval ve školení externistů v zajišťování první pomoci.

Ve dnech 16. – 17. 9. se uskutečnil Štáb BZS ČR, jehož organizací byla pověřena ZBZS Libušín. Štábu se zástupci ČBÚ, MPO, velitelé a hlavní mechanici všech Hlavních stanic a závodních stanic se stálou pohotovostí. Více zde: https://www.pku.cz/cs/zasedani-stabu-banske-zachranne-sluzby-632/

srpen 2021

Začátkem srpna jsme na záchrance přivítali novou posilu. Nastoupil k nám pan Michal Kloz, který se stal nejmladším čelenem pracovního týmu. Po zaškolení získání potřebné praxe, bude vyslán na záchranářský kurz do Ostravy na HBZS.

Během srpna jsme mimo jiné také pokračovali v realizaci oprav na starých důlních dílech, které zajišťujeme pro Ministerstvo Životního prostředí. Jednalo se o důlní díla v Libereckém kraji.

V srpnu jsme již tradičně zajišťovali speciální práce pro uhelnou elektrárnu Trutnov Poříčí.

červenec 2021

V polovině července natřeli lezci ZBZS Odolov sloupy veřejného osvětlení v areálu podnikového ředitelství PKÚ, s. p.

Během července zajistili potápěči ZBZS Odolov na jezeře Milada doplnění pozičních bójí, které označují vlnolam na jezeře tak, aby byl bezpečně viditelný pro milovníky vodních sportů a nemohlo dojít k nárazu do mělce uložených kamenů. Následně pak nově ukotvili meteostanici umístěnou zhruba uprostřed jezera, což si vyžádalo 4 ponory do nejhlubší části jezera (tj. 22 m).

V červenci záchranáři provedli opravy a údržbu na zajištěných starých důlních dílech, které spadají do správy MŽP ČR. Jednalo se o oblast Vysočina. Následně proběhnou opravy na vytipovaných starých důlních dílech v oblasti Liberecka.

červen 2021

V první polovině června proběhl letní potápěčský výcvik pořádaný HBZS Ostrava, Diamo s.p., kterého se zúčastnili i záchranáři - potápěči ze ZBZS Odolov. Výcvik byl zaměřený na práci pod vodní hladinou v různých hloubkách a využívání podvodní techniky (komunikace, osvětlení, dokumentační techniky atd.) Více zde: https://hbzs-ov.cz/storage/app/media/aktuality/Aktualita_HBZS.pdf

V měsíci červnu také začalo pravidelné testování fyzické zátěže záchranářů ZBZS Odolov v tělovýchovném zařízení Summus Vita v Trutnově. Jedná se o zátěžové testy (spiro-ergometrie), které musí absolvovat jednou ročně všichni báňští záchranáři.

Během června jsme na žádost střediska VUD opravili nouzovou propust II. Odkalovacího rybníka pod čističkou důlních vod Ida. Betonové zdivo propusti bylo porušené vlivem nadměrné vlhkosti a působením počasí (mrazy atd.) Celá plocha propusti byla očištěna, porušené prvky byly vyztuženy žebírkovou ocelí a kari sítěmi, následně potom byly zabetonovány. Do koryta výtoku bylo vloženo a zabetonováno plastové potrubí o průměru 600 mm.

květen 2021

V květnu záchranáři zajistili dokončovací práce na zajištění důlního díla 66. Svážná v Petrovicích. Ústí dílo bylo od staničení cca 9,5 m až po povrch zalito betonovou směsí. Na povrchu byla betonová zátka překryta zeminou a bude zde vybudováno oplocení se vstupní brankou. Uprostřed zajištěného prostoru se nachází potrubí na výstup důlních plynů dle PD.

Dne 19. května 2021 jsme si na PŘ PKÚ s.p. převzali z rukou pana ředitele Ing. Fiedlera dárkový poukaz na nákup potravin v hodnotě 3250 Kč, jako poděkování od našich kolegů z podniku za pomoc při zvládání pandemie nového koronaviru Sars CoV-2. Velmi nás to potěšilo a jsme pyšní na to, že máme tak skvělé kolegyně a kolegy, kteří nás v naší práci podporují. DĚKUJEME KOLEGOVÉ!

Ke konci měsíce se tým záchranářů ZBZS Odolov rozrostl o tři nové záchranáře. Kurz nováčků na HBZS Ostrava úspěšně zakončili Ing. Tomáš Beránek - zástupce náměstka ředitele státního podniku PKÚ, Bc. Jan Vondruška – vedoucí střediska Chabařovice a Luboš Bareš – záchranář ZBZS Odolov. Ing. Beránek a Bc. Vondruška jsou zařazeni do dobrovolného sboru báňských záchranářů PKÚ s. p. a pan Bareš se stal profesionálním záchranářem ZBZS Odolov. Těšíme se na spolupráci s kolegy z vedení podniku PKÚ s. p. a zároveň vítáme našeho nového kolegu v řadách báňských záchranářů. Kolektiv ZBZS

duben 2021

Lezecký oddíl ZBZS Odolov provedl opravu části pláště střešního tělesa na budově trafostanice v areálu střediska Kohinoor v Mariánských Radčicích. Na předem domluvené části střechy byla postupně odstraněna poškozená PUR pěna a byla nahrazena navařením asfaltových střešních pásů. Jedná se o provizorní opravu, která předchází generální opravě celé plochy vrchního střešního tělesa trafostanice.

Během dubna proběhla rekognoskace oprav důlních děl, které budou záchranáři ZBZS Odolov zajišťovat pro Ministerstvo životního prostředí ČR v rámci uzavřené smlouvy. Celkem bylo na letošní rok vytipováno pracovníky MŽP 19 důlních děl u kterých je třeba zajistit opravy a údržbu zajištění. Jedná se o oblasti Vysočiny a Libereckého kraje.

únor 2021

Během ledna a února jsme převezli v rámci pomoci ZZS, obvodním lékařům a Oblastní nemocnici v Trutnově cca 130 infekčních pacientů nakažených virem Sars CoV – 2. Všechny převozy byly samozřejmě uskutečněny ve speciálním režimu (příslušné OOPP) za zvýšených bezpečnostních podmínek. Dále jsme spolupracovali a spolupracujeme na převozu vakcín ve speciální převozní schránce a pomáhali jsme s transportem očkovacích týmů z nemocnice TU.

Mimo tyto velmi důležité činnosti jsme pokračovali v „údržbářských pracích“ na štole Ida, kde zajišťujeme jeden z poškozených úseků křížení důlních chodeb. Dále jsme pomáhali s technickými problémy v elektrárně Poříčí a výrobně stavebního materiálu Porfix TU.

V rámci zajištění speciálních prací jsme pomohli kolegům ze ZBZS Libušín při průzkumu SDD Hostomice, kde jsme v nedýchatelném prostředí zajistili podvodní průzkum zatopeného díla pomocí dálkově ovládané podvodní kamery GNOM.

Ke konci měsíce proběhlo na záchrance pravidelné školení Kardio Pulmonální Resuscitace, které nám již tradičně zajistili kolegové ze ZZS KHK (v březnu jsou naplánovaná další školení)

Poslední zajímavou akcí byl plánovaný nehavarijní zásah, který jsme provedli v obci Ovčín u Havlíčkova Brodu, kde došlo v lese k nebezpečnému propadu povrchu do starého důlního díla. Více v sekci Činnosti.

leden 2021

Celý kolektiv ZBZS Odolov přeje všem svým partnerům a kolegům pevné zdraví v této nelehké době. Dovolujeme si oprášit heslo, kterému věříme – společně to zvládneme!!

Od nového roku byl sbor ZBZS posílen o nového mladého kolegu p. Bareše. Náš nový kolega bude cca půl roku získávat zkušenosti v oblasti práce podzemí a BZS. Následně bude vyslán do KNZ na HBZS Ostrava. Luboši, přejeme ti, aby se tě práce u nás bavila a dařilo se ti. Kolektiv ZBZS

Kolem vývoje šíření koronaviru SARS-CoV-2, který v současné době intenzivně zaměstnává všechny složky IZS a nemocniční zařízení v našem obvodu působnosti konstatujeme, že se významně podílíme na zvládání této nepříznivé situace a jsme téměř denně v tzv. první linii – tj. mnohonásobně se navýšil převoz infikovaných pacientů do nemocničních a z nemocničních zařízení. Tako situace klade velké nároky na pečlivost a profesionalitu zaměstnanců, ale i na technické vybavení. Zajišťujeme nepřetržitou dekontaminaci osob i převozové techniky. Plánujeme převozy tak, aby pacienti nebyli ohroženi nákazou Covidem. Přestože je současná situace velmi napjatá, doufáme v její brzké uklidnění.

prosinec 2020

Dne 3. 12. 2020 absolvoval náš kolega Pepa Vít školení na četaře pořádané HBZS Ostrava, Pepa vše zvládl na výbornou a tým záchranářů ZBZS Odolov tak získal nového zkušeného četaře.

listopad 2020
Poslední den v měsíci listopadu jsme si převzali od firmy PROSSAN CZ, Podivín nový sanitní vůz. Jedná se o vozidlo 4x4 s velmi kvalitně zpracovanou vestavbou od výše zmíněné firmy. Sanita bude přihlášena do systému pojišťovny VZP a poté bude zařazena do stávajícího „sanitního“ vozového parku ZBZS Odolov. Doufejme, že s ní najezdíme mnoho bezproblémových kilometrů, které pomohou našim klientům.

V rámci zajišťování zdravotnické dopravní služby jsme se plně zapojili do převozů „covid pozitivních pacientů“ a pomáháme tak ZZS KHK zvládat nápor na převozy nemocných do nemocničních zařízení. Oblastní nemocnici Trutnov a.s. zase pomáháme s převozy pozitivních pacientů propuštěných do domácí péče. Nejdelší uskutečněný převoz propuštěného pozitivního pacienta byl do vzdálenosti cca 170 km od nemoc. zařízení. Když můžeme – pomůžeme. Přejeme všem pevné zdraví!!!

říjen 2020
Malá ukázka z práce potápěčského oddílu ZBZS Odolov na jezeře Most. Odkaz zde: Jezero Most
září 2020

Na konci měsíce se s námi bohužel po roce rozloučil kolega Jan Líbal. Spolupráce s námi byla ukončena z osobních důvodů a po vzájemné domluvě. Děkujeme Honzo za spolupráci a přejeme hodně štěstí v osobním životě. Kolektiv ZBZS

Dne 11. 9. jsme se aktivně zúčastnili dne záchranářů, pořádaném na náměstí v Trutnově, který organizovala centrální stanice HZS Trutnov. K vidění zde bylo mnoho zásahové a výjezdové techniky HZS, ZZS, PČR, MP, BZS, ČK atd. Více zde: https://trutnovinky.cz

Lezci provedli vyčištění sila na vápno a sila na cement ve firmě Porfix – Trutnov Poříčí. Celkem odpracovali 4 dny v tomto zdraví škodlivém prostředí.

Bohdašín - Josef 5 - V září nám začala kontrolovaně vytékat důlní voda ze zajištěné štoly Josef 5 Bohdašín. Tímto je akce plně ukončena.

Radvanice v Čechách - V rámci akce opravy zhlaví Hlavní úpadní a Nouzového kanálu v Radvanicích bylo vyrobeno bednění na horní římse opěrné zdi a vrcholí příprava na betonáž vrchní hrany opěrné zdi. Poté bude opraveno a natřeno zábradlí, upraven okolní termín včetně odvodnění a dílo bude opět plnohodnotně sloužit k připomínce slavné éry těžby černého uhlí ve východočeském regionu.

květen 2020

Měsíc květen si každý z nás určitě uloží do paměti v souvislosti s rozvolňování zákazů a příkazů vydaných v souvislosti s šířením koronaviru Covid – 19. I na ZBZS Odolov se pracovní režim vrátil do „normálu“ a započalo dohánění povinností a úkolů, které byly pozastaveny.

Nejdůležitější záležitostí bylo absolvování pravidelných fyzických testů (spiro-ergometrie), které proběhly na středisku sportovního lékařství v Trutnově. Všichni záchranáři splnili požadované výsledky (dle SŘ HBZS Ostrava).

V budově ZBZS probíhala a dále ještě probíhá rekonstrukce podlah v přízemí a v patře.

V Žacléři jsme na požadavek střediska VUD upravili a vyčistili výtok ze štoly Egidi, kde bude vybudován moderní Parschallův žlab na měření množství vytékající vody z podzemí.

Provedli jsme pravidelné kontroly podzemních objektů v Orlických horách a Trutnově.

Potápěči ZBZS Odolov spolupracovali se střediskem Asanace při kontrole, úpravě a doplnění bójí na jezeře Milada, které označují vlnolam vybudovaný kolem celého jezera Milada.

Na pracovišti v Bohdašíně (štola Josef 5), jsme do konce května vyzmáhali a vyčistili něco málo přes 30 m štoly Josef 5 po směru toku. Byla provedena betonáž podlahy a příprava na položení potrubí DN 600. V současné době se připravuje materiál k ukončení prací – tj. k vybudování kontrolovatelného výtoku důlní vody z podzemí štoly Josef 5.

duben 2020

I naši záchránaři se zapojili do facebookové corona dance výzvy a připravili si následující video. Více zde: https://www.youtube.com/watch?v=nUsKO5J8WOM

březen 2020

Měsíc březen uplynul na ZBZS ve stínu vyhlášeného nouzového stavu, který vyhlásila Vláda ČR, a to v souvislosti s vypuknutím pandemie koronaviru covid - 19 (SARS-CoV-2).

Na záchrance byl zaveden speciální režim, kdy na ZBZS zůstala stálá a domácí pohotovost a ostatní záchranáři pracující na činnostech pro VUD, byli detašováni do prostor, které máme k dispozici v areálu IDA Malé Svatoňovice.

Velitel ZBZS byl přizván na zasedání bezpečnostní rady města Trutnov, kam dojíždí pravidelně každý týden od vyhlášení nouzového stavu.

Úzce jsme spolupracovali s ZZS KHK, kde jsme převezli několik pacientů v režimu s podezřením na nový koronavir a dále s Vězeňskou službou Odolov při dezinfekci převozních automobilů, dozorců a některých vnitřních prostor. V souvislosti s problematikou dezinfekce, jsme si zřídili svojí dezinfekční četu, která tyto záležitosti zajišťuje a je připravená kdykoliv a komukoliv pomoci.

Práce pro středisko na pracovišti Josef 5 Bohdašín pokračovaly v březnu dle harmonogramu. Bylo vyzmáháno cca 10 m závalu směrem k ústí štoly. Podmínky pro práci byly a jsou velmi ztíženy nestabilitou nadložní vrstvy horniny. V úseku proti výtoku důlní vody bylo položeno a ukotveno potrubí DN 600, které bylo ke konci měsíce zalito betonem.

únor 2020

5. - 6. proběhl na štole Ida bývalého dolu Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší plánovaný nehavarijní zásah za účelem průzkumu stařin strážkovického revíru. Více je popsáno v sekci činnosti.

Ve čtvrtek 13. 2. k nám zavítal nový ředitel státního podniku PKÚ, Ing. Walter Fiedler. Pan ředitel byl nejdříve seznámen s prací střediska VUD a poté přijel na ZBZS Odolov, kde byl seznámen s naší pracovní náplní a portfoliem činností, které vykonáváme nejen pro svého zřizovatele.

Dne 17. 2. 2020 jsme byli přizváni na pracovní setkání velitelů stanic profesionálních hasičských sborů trutnovského okresu pod záštitou krajského operačního střediska HZS. Zde jsme prezentovali naší činnost a možnosti využití sil a prostředků v rámci Dohody o plánované pomoci na vyžádání, uzavřené mezi ZBZS Odolov a HZS KHK v prosinci 2019. Po cca hodinové prezentaci byl v terénu předveden účastníkům dron TYPHOON s termokamerou, této předváděcí ukázky se též zúčastnili zástupci krajského velení PČR.

18. – 20. 2. proběhl na odolovské stanici výcvik záchranářů - potápěčů. Pod profesionálním vedením vedoucího mechanika Jirky Novotného se v těchto třech dnech v dopolední směně školila teorie a ve večerních hodinách výcvik pokračoval v trutnovském bazénu. Tématem výcviku byly hlavně nouzové výstupy, řešení mimořádných událostí pod vodní hladinou a použití celoobličejových masek. Celkem bylo stráveno pod vodní hladinou cca 25 h. Celý výcvik byl velmi psychicky i fyzicky náročný, což ve finále utvrzuje a fixuje požadované nároky na báňské záchranáře – potápěče.

24. – 25. 2. bylo provedeno p. Šafářem a p. Dufkou školení BOZP, PO a první pomoci na středisku Hodonín.

leden 2020

Nový rok začal na Odolovské záchrance ve znamení pokračování prací na údržbě štoly Ida. Pro zajímavost uvedeme některá zajímavá čísla dosažená v roce 2019:

- pohotovost v roce 2019 vyjížděla celkem 478x ke zdravotním komplikacím pod záštitou ZZS KHK a použila 93x výstražné zvukové a světelné zařízení.

- ve zdravovědě jsme vyškolili přes 350 osob.

prosinec 2019

V prosinci absolvoval náš nový kolega Jan Líbal 10ti denní výcvik na HBZS Ostrava po je úspěšném zakončení se nám rozšířil záchranářský tým o dalšího člena.

V prosinci jsme také obdrželi dvě nová vozidla ( v rámci obnovy vozového parku), Ford Ranger – který bude detašován pro potřeby prací na Hodonínsku a Škodu Octavii – velitelské vozidlo s právem přednosti v jízdě pro potřeby ZBZS Odolov.

Těsně před vánocemi proběhla poslední schůze velitelů závodních stanic na HBZS Ostrava. Velitel ZBZS Odolov Mgr. Martin Dvořák se jí také zúčastnil.

říjen 2019

Na konci října se zúčastnil velitel stanice společně s hl. mechanikem ZBZS Libušín dvoudenního cvičení HZS Jihomoravského kraje na téma stabilizace. V rámci tohoto cvičení byl uskutečněn i jeden ostrý zásah na Jižní Moravě, kdy došlo k výbuchu obytného domu, ve kterém bylo provozováno vinařství. Celý tým se přesunul do místa mimořádné události a vyzkoušel si tak stabilizační prvky a postupy přímo v terénu.

V první polovině října byl do pohotovosti zařazen nový výjezdový automobil VW Crafter, který je vystrojen pro technické výjezdy. Nahradil tak výjezdový automobil Ford Transit, který bude dále využíván pro práce v režii ZBZS Odolov.

První víkend v říjnu jsme se aktivně zúčastnili akce Rýbrcoul 2019. Více zde: https://www.pku.cz/aktuality/rybrcoulovo-podzemi/

Řadu zaměstnanců ZBZS Odolov od října posílil náš nový kolega Jan Líbal. Po zaučení a absolvování výcviku na HBZS bude tým Odolovských záchranářů posílen o dalšího šikovného chlapa.

září 2019

V průběhu září nás navštívily v rámci interní spolupráce 3 budoucí posily pro záchranku v Libušíně. Kluci u nás strávili 3 dny, kdy jsme je seznamovali s naší prací a režimem odolovské záchranky. Rádi jsme vás poznali kluci a ať se vám daří!

srpen 2019

Na začátku srpna byli naši kolegové ze ZBZS Libušín požádáni o pomoc při velmi namáhavém zásahu k záchraně osoby zavalené ve staré studni. I přes perfektně odvedenou práci, která byla velmi pozitivně oceněna i ze strany HZS Jihomoravského kraje, byl u osoby vyproštěné ze závalu konstatován lékařem exitus.

Více o zásahu zde https://www.pozary.cz/clanek/215741-hasici-vyprostovali-zavaleneho-muze-ze-studny-ve-velkych-pavlovicich-na-breclavsku/#1947

červenec 2019

Ani o prázdninách se záchranáři ZBZS Odolov nenudili.

Během července vyjížděla pohotovost ZBZS celkem 28x na žádost disp. ZZS KHK z tohoto počtu bylo 6 x použito VRZ.

Záchranáři specialisté odpracovali celkem 114 hodin v Elektrárně Poříčí při plánované pomoci s údržbou fluidních kotlů a kotle na biomasu.

Lezecký oddíl spolupracoval s firmou EREBOS na zpřístupnění Flascharova dolu v Odrách, kde bylo odpracováno celkem 88,5 hodin strávených „na laně“ – viz článek činnosti.

Potápěči spolupracovali se střediskem Kohinoor na jezeru Most.

Ve dvou termínech proběhlo školení první pomoci našim záchranářem ve firmě Continental. Tohoto důležitého školení se zúčastnilo celkem cca 210 pracovníků firmy.

květen 2019

na konci května jsme si převzali za účasti vedoucího odboru autodopravy PKÚ s.p., nový technický výjezdový vůz VW Crafter 4 motion. Vozidlo bude vybaveno pohotovostní technikou a poté bude zařazeno do výjezdu ZBZS Odolov, nahradí tak současné vozidlo Ford Transit.

Během května se podařilo na ZBZS Odolov aktivovat systém tzv. First Respondera, čímž se zvýšila akceschopnost BZS a zároveň by se měla snížit dojezdová doba k příp. postiženým. První ostrou akci jsme již absolvovali 31. 5. 2019, kdy byla přijata výzva a výjezdu k postiženému nic nebránilo – bohužel i přes velmi rychlý zásah byl výjezd neúspěšný.

duben 2019

Za podpory ZZS KHK připravujeme zařazení ZBZS Odolov do systému tzv. “First Responder“. V současné době se vyřizuje potřebná legislativa a předpokládáme, že v polovině května bude tato pomoc na ZBZS plně připravená.

4. 4. 2019 se uskutečnila v Praze v budově GR HZS pracovní porada složek Integrovaného záchranného systému. Za PKÚ se zúčastnil tohoto zajímavého setkání vedoucí ZBZS Odolov.

Dne 9. 4. 2019 schválil ředitel podniku nový ceník služeb, který je závazně platný od května 2019. Aktualizace proběhla i na našich stránkách – viz. ceník služeb.

březen 2019

Od 1. 3. 2019 byl tým ZBZS Odolov posílen o jednoho zaměstnance – Michala Kmenta. Michal je dobrovolným hasičem a naše práce ho zaujala natolik, že se rozhodl k nám nastoupit. Od ledna navštěvoval naší stanici pravidelně za účelem přípravy na záchranářský výcvik a v měsíci březnu úspěšně absolvoval desetidenní výcvik na HBZS Ostrava. Ať se ti u nás líbí Michale.

Zároveň s Michalem se výcviku v Ostravě účastnil i THP zaměstnanec PŘ PKÚ s. p. Ing. Petr Schwarz, který byl po jeho úspěšném absolvování zařazen mezi dobrovolné záchranáře ZBZS Odolov.

Ve dnech 6. – 7. 3. proběhl na ZBZS Odolov pravidelný potápěčský výcvik, zaměřený na teorii v potápění a ve večerních hodinách si potápěči procvičovali praktické dovednosti v trutnovském bazénu. Výcvik byl veden na vysoké úrovni zkušeným potápěčem ZBZS Odolov panem Novotným st.

Během měsíce března také proběhly pravidelné zátěžové testy záchranářů ZBZS Odolov ve zdravotnickém zařízení polikliniky Trutnov.

únor 2019

V měsíci únoru bylo na ZBZS Odolov rušno. K začátku měsíce byl bohužel po vzájemné domluvě ukončen pracovní poměr pana Attla. Lukáši přejeme ti hodně úspěchu v pracovním i soukromém životě a děkujeme za spolupráci.

V průběhu měsíce proběhlo periodické školení všech záchranářů na používání AED a správné provádění KPR. Školení zaštítila svými záchranáři ZZS KHK a opět proběhlo na vysoké kvalifikační úrovni.

Školení první pomoci u externích firem zajištěné lektorem ZBZS Odolov absolvovalo cca 100 lidí.

Všichni záchranáři (4) s kvalifikací pilot – žák bezpilotního letounu (DRON) v měsíci únoru úspěšně složili zkoušky před ÚCL a byli přeřazeni do kvalifikace pilot bezpilotního letounu.

Pohotovost ZBZS Odolov vyjela v únoru celkem 15x k život ohrožujícímu stavu za použití VRZ.

listopad 2018

Dne 28.11. proběhlo pod záštitou HBZS Most předání záslužných záchranářských křížů na hradě Hněvín v Mostě. Toto profesní vyznamenání si z rukou předsedy Českého báňského úřadu Ing. Štemberky převzal mimo záchranářů z Mostu a Prahy i záchranář z odolovské stanice Roman Ratsam.

Blahopřejeme Romane! Kolektiv ZBZS

Od 1.11. nastoupil na ZBZS Odolov pan Lukáš Attl, který zde bude po řádném zaučení a absolvování výcviku na HBZS zařazen do pozice báňského záchranáře. Pozici nejmladšího zaměstnance na ZBZS Odolov Lukáš přebírá od Jendy Novotného.

Dne 1. 11. jsme si na Odolově přebrali od Brněnské firmy ROS nový sanitní vůz. Vozový park na ZBZS Odolov byl tímto v plné míře omlazen a stává se tak technicky velmi vyspělým.

srpen 2018

Ve dnech 21. 8 – 22. 8. proběhla soutěž týmů zásahových jednotek PČR z celé České republiky. Jedno ze stanovišť s úkoly pro tyto profesionální týmy bylo i na ZBZS Odolov. Se zásahovým oddílem PČR Královehradeckého kraje, který byl tento rok pořadatelem celé akce, udržujeme dlouholetou spolupráci.

V polovině měsíce nás navštívila nábytkářská firma z Ústí nad Labem, kde jsme měli objednaný nový nábytek do dispečinku, do kanceláře vedoucího a zástupce vedoucího. Měsíc srpen byl tedy ve znamení stavebních úprav, bílení a výměny nábytku v těchto místnostech.

Na začátku měsíce srpna dovezla firma Dräger na ZBZS Odolov objednané kyslíkové přístroje PSS BG 4 plus. Zde byly předány a odzkoušeny. V současné době má tedy ZBZS Odolov k dispozici 6 kyslíkových, pracovních, izolačních přístrojů BG 4 plus s ochrannou dobou dýchacích cest až na 4 hodiny.

červen 2018

4. 6. 2018 proběhl v budově ČBÚ mimořádný štáb BZS, kterého se zúčastnili velitelé všech báňských záchranných stanic se stálou pohotovostí. Za PKÚ s. p. se štábu zúčastnili velitelé stanic Odolov a Libušín a náměstek ředitele pro oblast ZNHČ.

květen 2018

Dne 25. 5. proběhlo rozsáhlé havarijní cvičení v Elektrárně Poříčí, kdy přizvanou složkou IZS byla ZBZS Odolov. Téma cvičení bylo hledání a vynesení postižené osoby z podzemní technologie zauhlování. Více je popsáno na http://www.pku.cz/aktuality/cviceni-banskych-zachranaru-v-elektrarne/

21. 5. – 23. 5. proběhl výcvik potápěčů ZBZS Odolov na jezeře Milada v Chabařovicích se zaměřením na zvedání těžkých břemen pod vodou a ultratermické řezání pod vodou.

19. 5. pořádalo ředitelství PKÚ s. p., slavnostní zahájení sezóny na jezeře Milada v Chabařovicích. Záchranáři ZBZS Odolov byli přizváni na tuto akci, aby ukázali výjezdovou a speciální techniku široké veřejnosti.

Ve dnech 14. 5. – 25. 5. absolvovali pan Seidl Karel a Norbert Rubáček základní výcvik záchranářů nováčků na HBZS Ostrava. Po úspěšném zakončení kurzu tak záchranný sbor ZBZS Odolov získal jednoho profesionálního záchranáře (p. Seidl) a jednoho dobrovolného záchranáře (Ing. Rubáček).

V termínu 14. 5. – 18. 5. proběhl na HBZS Ostrava lezecký kurz báňských záchranářů instruktorů a četařů. Za ZBZS Odolov se kurzu zúčastnil Martin Dvořák, který získal oprávnění školit výškovou a záchrannou techniku v rozmezí OOPP používaných Palivovým kombinátem Ústí, s. p.

V měsíci květnu proběhla ve spolupráci s ZZS KHK tři plánovaná školení KPR a použití AED. Školení se zúčastnili všichni záchranáři ZBZS Odolov.

duben 2018

Náš záchranář Pepa Vít úspěšně zakončil dne 26. 4. svoje studijní úsilí v rámci kurzu DRN a stává se z něj kvalifikovaný zdravotník.

11. 4. se vydala skupina našich pilotů dronu do Zlína, kde si převzala nově zakoupený bezpilotní systém YUNEEC TYPHOON H s termokamerou. Ve výbavě ZBZS Odolov jsou nyní k dispozici dva bezpilotní systémy, které mohou být využity jak k vnitropodnikovým výkonům tak ke komerční činnosti.

březen 2018

Od 1. 3. 2018 se počet zaměstnanců ZBZS Odolov navýšil z 26 na 27. Nastoupil k nám pan Seidl Karel, který bude 2 měsíce pracovat v nezáchranářském režimu a po absolvování výcviku na Hlavní báňské záchranné stanici bude zařazen do pohotovosti ZBZS Odolov. Doufáme, že se Karlovi bude u nás líbit. Kolektiv ZBZS

únor 2018

Dne 27. 2. 2018 proběhl v obci Ptice – Praha západ plánovaný nehavarijní zásah. Zásahu se účastnila četa ze ZBZS Libušín a četa odolovských záchranářů. Zásah proběhl v plném rozsahu dle požadavku závodního dolu a bez mimořádné události.

Na začátku února byl po dlouhém očekávání doplněn vozový park ZBZS Odolov o nový výjezdový sanitní vůz. Jedná se o VW Transporter 4x4 doplněný o vestavbu, kterou zajistila firma ROS a.s. Brno. Nový sanitní vůz nahradí vozidlo, které doposud v rámci výjezdů pro IZS a převozů pro ZDS najezdilo neuvěřitelných 512 tis km.

leden 2018

V lednu se rozrostl vozový park odolovské záchranky o Ford Transit FAD – devítimístné vozidlo, s možností demontáže třetí řady sedadel – tedy využití nejen k dopravě záchranářů, ale i materiálu.

Se začátkem nového roku 2018 přichází několik změn na odolovské záchrance. Do důchodu odchází pan Oldřich Šultys, dlouholetý záchranář a četař. Olda je zkušeným elektrikářem a jeho kvalifikace by nám natolik chyběla, že jsme ho ještě přemluvili na podpis dohody o provedení práce na délku jednoho roku. Bude si dále udržovat kvalifikaci jako dobrovolný záchranář. Oldo děkujeme ti za všechno, co jsi pro naši záchranku udělal a přejeme hodně zdraví a pohody ve funkci důchodce. Kolektiv ZBZS Odolov.

Ve funkci vedoucího ZBZS Odolov končí k 1. 1. 2018 dlouholetý záchranář „náš šéf“ pan Josef Toth. Na jeho místo byl jmenován Martin Dvořák, který doposud zastával funkci směnového technika. Pepa k tomuto datu sice ukončil dráhu šéfování, ale loučit se s ním zatím nebudeme, protože nám přislíbil, že u nás zůstane dále pracovat na částečný úvazek ve funkci specialisty a poradce.

Další důležitou změnou, která nastala od 1. 1. 2018 je zřízení samostatné Závodní báňské záchranné stanice v Libušíně, kde od tohoto data započala stálá pohotovostní služba (velitel pohotovosti, mechanik, četař a dva záchranáři). Odolovská záchranka tak přišla o velkou část dobrovolných záchranářů, z kterých se oficiálně stali profesionální záchranáři na ZBZS Libušín. Kluci, kolegové, kamarádi, přejeme vám hodně úspěchu, klidné hotovosti – potažmo úspěšné zásahy. Budeme se těšit na spolupráci. Kolektiv ZBZS Odolov

listopad 2017

Dne 29.11. proběhlo pod záštitou HBZS Most předání záslužných záchranářských křížů na hradě Hněvín v Mostě. Toto profesní vyznamenání si z rukou předsedy Českého báňského úřadu Ing. Štemberky převzali mimo záchranářů z Mostu a Prahy i dva záchranáři z Odolovské stanice František Lamáček a Zbyněk Šupa. Blahopřejeme kluci! Kolektiv ZBZS

Ve dnech 21.11. a 22.11. byl v Českém Krumlově proveden plánovaný nehavarijní zásah, kde bylo společně s kladenskými kolegy záchranáři odpracováno 15 h v nedýchatelném prostředí. Více v sekci činnosti.

6. a 7. 11. se zástupci vedení Odolovské záchranky, zúčastnili jednání Štábu báňské záchranné služby v Heřmanicích v Podještědí. V rámci poradního orgánu předsedy ČBÚ byla projednávána budoucnost BZS v České republice.

Od 1. 11. 2017 se počet zaměstnanců na Odolovské záchrance navýšil z 26 na 27. Na pozici záchranáře byl přijat pan Josef Vít, který úspěšně absolvoval desetidenní výcvik na Hlavní báňské záchranné stanici v Ostravě. Přejeme ti Pepo, abys byl u nás na záchrance spokojený. Kolektiv ZBZS Odolov

říjen 2017

V sobotu 7. října byl v Ejpovicích na budovaném železničním koridoru proražen druhý - severní tunel. Této slavnostní události se v rámci smlouvy o zajišťování báňské záchranné služby zúčastnili i někteří pracovníci odolovské záchranky a střediska Kladno. Akci přihlíželo velké množství návštěvníků, kteří využili možnost vidět razící štít Viktorka v akci. Bohužel je to na delší dobu poslední ražba razícího štítu TBM Viktorie a celkově i ražba takto rozměrného díla v ČR. Příští rok – respektive k jeho konci, zde již budou pravděpodobně jezdit vlakové soupravy.

Začátkem měsíce října se také rozrostl vozový park ZBZS Odolov o nový nákladní automobil IVECO 150 EW, s hydraulickou rukou (nosnost až 4 t) a kontejnerem. Vozidlo bude přihlášeno do IZS a nahradí nynější nákladní automobil AVIA.

Záchranář Jiří Preclík absolvoval a úspěšně ukončil letecký výcvik na pilota dronu (27.9.2017). Tudíž se team pilotů na drona rozrostl ze tří pilotů na čtyři.

září 2017

Dne 15. 9. 2017 nás navštívily na naši stanici v Odolově děti z prvního stupně základní školy v Batňovicích. http://www.zsbatnovice.cz/zakladni-skola/akce-zs-a-fotogalerie-2/exkurze-na-banskou-zachrannou-sluzbu-odolov-15-9-2017-772cs.html

Záchranáři ZBZS Odolov společně se záchranáři ze střediska Kladenské doly byly pověřeni úkolem renovace mostového jeřábu u jámy Kateřina v Modlanech. Akce probíhá, je mírně ztížená výkyvy počasí.

srpen 2017

v polovině měsíce srpna, absolvovali záchranáři Šafář Petr a Vlček Jiří tří denní základní lezecký výcvik na výcvikovém polygonu fy. Singing Rock v Poniklé. Po jeho úspěšném zakončení se tak lezecký oddíl ZBZS Odolov rozrostl o dva kvalifikované lezce.

červen 2017

K 30. 6. 2017 končí dlouholetá pracovní éra dvou záchranářů ZBZS Odolov, pana Vladimíra Bednáře a Josefa Smutného. Vláďa odchází do zaslouženého důchodu a Pepa se vydává na dráhu soukromníka. Oběma chlapcům přejeme hodně štěstí, zdraví a doufáme, že na naši záchranku budou v dobrém vzpomínat.

Ve dnech 23. 6. – 29. 6. proběhl letní potápěčský výcvik na Svobodných Heřmanicích pořádaný HBZS Ostrava. Výcviku se zúčastnili potápěči ZBZS Odolov ve složení Dvořák Martin, Novotný Jiří, Novotný Jan, Nyklíček Jiří, Bednář Vladimír, Volman František a Jan Šach.

21. 6. – 23. 6. proběhly na základní škole Bratří Čapků v Úpici tzv. Dny primární prevence. ZBZS Odolov byla požádána o prezentaci báňské záchranné služby a ukázku dýchací a lezecké techniky včetně transportu raněného pomocí lezeckého vybavení. Více na http://zsbcupice.cz/2017/06/dny-primarni-prevence/

Báňská záchranná stanice v Odolově má od 22. června další dva piloty dronu, který ZBZS Odolov pod hlavičkou PKÚ, s.p. využívá ke vzdušnému monitoringu odvalů a prací souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti. Před komisí Úřadu pro civilní letectví zvládli úspěšně všechny nástrahy testu, ústní i praktické zkoušky záchranáři Jiří Nyklíček a Jan Novotný.

V úterý 20. 6. 2017 se uskutečnilo slavnostní předání zlikvidovaných opuštěných důlních děl ve Chvalči, starostům obcí Radvanice a Chvaleč. Štola Hedvika a úpadnice Celestýn I byly v roce 2016 – 2017 zlikvidovány dle platných předpisů a zároveň vznikl jakýsi skanzen, který má za úkol poukázat na význam dolování černého uhlí na území Radvanic a Chvalče. Slavnosti se zúčastnilo celé vedení střediska Východočeských uhelných dolů a Závodní báňské záchranné stanice Odolov. Mimo jiné se zde sešlo také několik významných osob, které jsou součástí éry dolování černého uhlí na tomto území a zástupců Obvodního báňského úřadu Královehradeckého a Pardubického kraje (Ing. Miksch, Ing. Šilhavý, Ing. Polák, Ing. Kábrt, Ing. Havíř, Ing. Novotný, Ing. Ryznar atd.). O slavnostní zahájení se postaral vedoucí střediska VUD Ing. Jiří Kokeš, několik vět k samotné realizaci likvidace řekl Josef Toth, vedoucí ZBZS a o závěrečnou řeč s výkladem stručné historie dolování v této oblasti účastníkům se postaral Václav Jirásek, montánní badatel a odborník na hornickou historii východočeského uhelného revíru. Na závěr setkání příznivců hornického cechu se naskytla jedinečná možnost profárání úvodní zrestaurované části štoly Hedvika, která je pro veřejnost nepřístupná. Děkujeme všem, kteří se této slavnostní chvíle zúčastnili, kolektiv ZBZS Odolov a VUD.

květen 2017
Dne 23. 5. 2017 úspěšně dokončili kurz DRN v Brně záchranáři Petr Šafář a Jiří Vlček.
duben 2017

Od 1. 4. 2017 po absolvování speciálního výcviku pro vedoucí mechaniky ZBZS na HBZS Ostrava, byl jmenován do funkce vedoucího mechanika ZBZS Odolov pan Jiří Novotný tel.: 499 886 504, e-mail: novotny@bzs.pku.cz a přejímá tedy v plném rozsahu funkci vedoucího mechanika ZBZS za pana Petra Stolinu.

V měsíci dubnu se pohotovostní vybavení ZBZS Odolov doplnilo o další speciální prostředky potřebné pro zdolávání mimořádných událostí báňskými záchranáři. Nejdříve se rozrostlo vybavení pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou o univerzální trojnožku určenou do stísněných prostorů BEST HOIST 2, poté byla pořízena speciální nosítka SPENCER SHELL.

Trojnožka BEST HOIST PRO 2

Trojnožky BEST HOIST jsou snadno a rychle rozložitelné díky novému systému TUFF-KLIK. Konstrukce z vysoce pevnostního hliníku má po složení minimální rozměry pro transport. Trojnožku lze rozložit do požadované výšky bez zdlouhavého zajišťování (1,22 m – 2,26 m). Váha trojnožky je 16,6 Kg.

Určení:

• vyprošťování • vstup do stísněného prostoru • ochranu proti pádu • pracovní polohování • dále určeno pro použití při manipulaci s materiálem

Nosítka SPENCER SHELL

Evakuační nosítka o hmotnosti 13,5kg jsou vhodná pro záchranu osob ze špatně dostupných míst (hory, vodní plocha, důl).

březen 2017

Ke dni 31. 3. 2017 odchází p. Petr Stolina, vedoucí mechanik ZBZS Odolov po 26 letech působení na BZS na zasloužený odpočinek.

Petr Stolina vystudoval SPŠ elektrotechnickou v Jičíně a po absolvování povinné vojenské služby nastoupil v roce 1978 do n. p. Východočeské uhelné doly jako povrchový slaboproudý specialista. Jeho doménou byla údržba dispečerské a telefonní ústředny a rozvody na dole Zdeněk Nejedlý ve Rtyni v Podkrkonoší a na podnikovém ředitelství v Malých Svatoňovicích. V roce 1981 byl přeřazen do dolu a staral se též o chod indikačních a zabezpečovacích zařízení v podzemí. V roce 1983 složil záchranářský slib jako dobrovolný záchranář a na dráhu profesionálního důlního záchranáře se vydal v roce 1991 po ukončení těžby na dole Zdeněk Nejedlý, kdy nastoupil na OBZS v Odolově. V roce 1993 přechází do pozice směnového technika a v roce 2004 je jmenován do funkce vedoucího mechanika ZBZS, kde úspěšně setrval až do konce kariéry. Rok 2004 je též rokem,kdy byl jmenován do štábu BZS a svým aktivním přístupem přispíval celou dobu ke kvalitní práci poradního sboru předsedy ČBÚ.

Petře, jménem celého kolektivu ZBZS a PKÚ s. p. Ti děkujeme za veškerou práci, kterou jsi pro nás, naší stanici a báňské záchranářství vykonal. Přejeme Ti mnoho šťastných chvil strávených s rodinou a ať ti zdraví slouží co nejdéle. Kdykoliv budeš mít čas a chuť, rádi tě na stanici přivítáme.

Kolektiv ZBZS

Báňská záchranná služba má od 9. března dalšího pilota. Pavel Hurdálek před komisí Úřadu pro civilní letectví zvládl úspěšně všechny nástrahy testu, ústní i praktické zkoušky a stává se tak druhým pilotem dronu, který ZBZS Odolov využívá ke vzdušnému monitoringu při pracích souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti na zemském povrchu.

Na odolovské stanici se chystají personální změny. Kurz a přezkoušení na vedoucího stanice absolvoval Mgr. Martin Dvořák a na vedoucího mechanika Jiří Novotný a Jiří Nyklíček. Datum změny vedoucího stanice zatím stanoven nebyl, ke změně na postu vedoucího mechanika dojde po odchodu Petra Stoliny, který tuto funkci od roku 2004 zastával a k 31. březnu 2017 končí pracovní poměr u organizace.

- od 1. dubna 2017 nebude funkční mailová adresa stolina@bzs.pku.cz ani telefonní číslo 606 808 159

- funkci vedoucího zkušebny roznětnic a ohmmetrů přebírá Ing. Petr Hronovský

- požadavky na kalibrace měřicích přístrojů a vzdušný monitoring pomocí dronu adresujte na p. Pavla Hurdálka

- administraci stránek www.bzs.cz po p. Stolinovi přebírá Mgr. Martin Dvořák

únor 2017

Předposledního dne měsíce přivezl dodavatel objednaný měřicí přístroj - přenosný ultrazvukový tloušťkoměr UM-4DL. Využíván bude především při pravidelných kontrolách podzemních objektů, kdy je nutné zjišťovat úbytek materiálu na kovových výztužích a konstrukcích.

Hned následující den byl přístroj vyzkoušen v úvodní části dědičné štoly Ida, kde jsou ještě "hranaté hajcmany", (důlní ocelová výztuž hranatého profilu). Naměřené hodnoty budou podrobeny analýze a následně bude rozhodnuto o ponechání či výměně více než padesát let staré výztuže.

prosinec 2016

Ve čtvrtek 16. 12. převzali pracovníci ZBZS zbrusu nový dodávkový automobil Citroën Jumpy. Bude využíván hlavně k přepravě ručních hasicích přístrojů při kontrolách a revizích prováděných požárními techniky.

listopad 2016

1. listopadu se zvýšil počet pracovníků ZBZS Odolov na dvacet devět. Tříměsíční zkušební lhůta začala pro p. Petra Šafáře a Jiřího Vlčka, kteří se po absolvování záchranářského kurzu stanou novými báňskými záchranáři.

Modernizace vozového parku ZBZS pokračuje. Posledního listopadu byla firmou Sicar dodána dvě nová sanitní vozidla VW Transporter T6. Jejich předchůdkyně, sanitky z let 2001 a 2003, již najezdily při zásazích a zdravotních převozech pacientů 545, resp. 517 tisíc kilometrů a budou z této služby vyřazeny.

říjen 2016

Vedoucí mechanik ZBZS Odolov Petr Stolina 12. října úspěšně absolvoval ústní, písemnou i praktickou část oficiální zkoušky pro řízení bezpilotního letadla - dronu. Přezkoušení několika nových adeptů provedli na letišti velká Dobrá u Kladna pracovníci Úřadu pro civilní letectví. A protože každý pracovník, řídící ze země let dronu se nazývá pilot, stal se záchranář z malé odolovské stanice historicky prvním pilotem báňské záchranné služby v České republice.

17. října schválila vláda „Návrh koncepce báňské záchranné služby zajišťované státem“, předkládaný Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým báňským úřadem. Koncepce stanovuje zajištění báňské záchranné služby (BZS) státem tak, aby stát nebyl při zajišťování BZS pro jím prováděné hornické nebo jiné činnosti závislý na soukromých subjektech a disponoval záchrannou složkou schopnou zasáhnout, např. v krizových situacích zajistit bezpečnost. „Hlavní báňská záchranná stanice bude státní, a tudíž nebude závislá na soukromých podnikatelských subjektech a jejich ekonomické situaci. Vycházeli jsme z výhod i nevýhod dosavadního systému,“ dodal ministr Mládek. Koncepce zachovává komerční charakter báňské záchranné služby a nezasahuje do podnikatelských aktivit žádných subjektů. Využívá skutečnost, že stát provádí činnosti, které zajištění BZS vyžaduje a disponuje čtyřmi závodními záchrannými stanicemi a celkem 141 báňskými záchranáři. Nicméně je jeho slabinou závislost na ekonomické situaci zřizovatelů báňských záchranných stanic. Koncepce tyto státní báňské záchranné stanice doplňuje státní hlavní (druhostupňovou) báňskou záchrannou službou pro případ zásahu v podzemí v rámci krizového řízení, a to bez závislosti na soukromém sektoru.

září 2016

8. září byly po mnoha odkladech konečně zaplaveny popílkocementovou směsí volné podzemní prostory chvalečské úpadnice Celestýn a štoly Hedvika. Plavení certifikované směsi do čtyř předem připravených vrtů provedla na základě smlouvy firma Gemec Union.

V sobotu 10. září měli zájemci v Ejpovicích možnost navštívit staveniště Metrostavu a projít celý čtyřkilometrový jižní tunel. Na pořádání akce nazvané Den otevřených dveří se kromě pořadatelů podílely složky integrovaného záchranného systému, včetně báňských záchranářů z odolovské stanice, kteří byli po celý den na místě se sanitním a výjezdovým vozidlem.

12. září vydal Úřad pro civilní letectví firmě Palivový kombinát Ústí, s. p. povolení k létání letadla bez pilota. Tím bylo konečně legalizováno používání dronu, který báňská záchranná služba Odolov dosud využívá pouze ke snímkování a monitoringu vlastních lokalit firmy v rámci výcviku pilotů.

srpen 2016

Ve čtvrtek 11. srpna navštívili tři pracovníci ZBZS Odolov společně s jeskyňáři tzv. Herlíkovické štoly. Exkurze rozsáhlého podzemí trvala více než čtyři hodiny a byla účastníky hodnocena jako velice zajímavá.

červenec 2016

V pondělí 4. července zahájili pracovníci firmy Repare Trutnov generální opravu nádvoří odolovské záchranky. Na spodní části nádvoří byl třicet let starý, vydrolený a solí rozežraný beton odfrézován a nahrazen asfaltovou směsí. Zbývající, mírně se svažující plocha byla ošetřena nástřikem asfaltu s jemným štěrkem.

červen 2016

Počet záchranářů odolovského sboru se opět změnil. K 1. červnu nastoupili do pracovního poměru na kladenské středisko tři bývalí technici HBZS Praha - Pavel Nový, Martin Kačírek a Filip Tlustý. Tím se vyrovnaly počty dobrovolných (23) a profesionálních (23) záchranářů Palivového kombinátu Ústí.

V sobotu 11. června byl v Ejpovicích na budovaném železničním koridoru proražen jižní tunel. Této slavnostní události se v rámci smlouvy o zajišťování báňské záchranné služby zúčastnili i někteří pracovníci odolovské záchranky. Pohled na otáčející se devítimetrový řezný orgán, který pomalu ukusuje poslední centimetry horniny byl pro všechny účastníky nezapomenutelným zážitkem.

Množství speciální techniky ZBZS Odolov se v červnu opět zvýšilo. Byl pořízen vrtací stroj HILTI DD 350-CA s diamantovou vrtací korunkou průměru 250 mm. Uvedené zařízení umožňuje mokré jádrové vrtání (s příslušnými korunkami) průměru od 50 do 500 mm.

květen 2016

Nejnovějším přírůstkem technického vybavení odolovské stanice se stal elektrický naviják ActSafe ACC II, zařízení pro vytahovaní a spouštění osob.

Akumulátorem napájené zařízení vyrobené kupodivu nikoliv v Číně, ale ve Švédsku, je unikátním prostředkem pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou. Usnadňuje činnosti při kterých je nutno pracovníka spustit dolů a hlavně vytáhnout zpět nahoru ze zásobníků, šachtic, širokoprůměrových vrtů a pod. Na přiložených obrázcích jsou znázorněny způsoby použití i samotné zařízení. Jmenovitá nostnost přístroje je 200 kg a používá se ve spojení se statickým polyamidovým lanem průměru 10 - 13 mm. Naviják je možno ovládat buď rukojetí přímo na tělese navijáku nebo pomocí bezdrátového dálkového ovádání. Plně nabitý akumulátor podle výrobce dokáže jmenovitou hmotnost zátěže vytáhnout z hloubky až 200 metrů. Záchranářům bude sloužit nejen jako evakuační zařízení při záchranných pracích, ale i při běžných pracích ve výšce a nad volnou hloubkou.

duben 2016

Po absolvování zimního výcviku v bazénu proběhl začátkem dubna kurz v potápěčském centru bývalého žulového lomu Leštinka. Po jeho absolovování další tři záchranáři úspěšně složili potápěčské zkoušky a získali kvalifikaci Open water diver. Počet potápěčů odolovské stanice se tím zvýšil na sedm.

leden 2016

Začátek roku je vždy ve znamení hodnocení roku předešlého. Jednoduché bylo sčítání převozů zdravotně dopravní služby PKÚ s. p. To se 31. prosince zastavilo na čísle 9192, což je za dvacet let existence dopravní zdravotní služby Odolov třetí nejvyšší hodnota. Více než dvacet procent z tohoto počtu byly pravidelné převozy paciemtů na dialýzu. Primárních, tedy neplánovaných akutních převozů, jako jsou život ohrožující stavy, např. infarkty, úrazy apod., bylo v předešlém roce 296.

Na tomto místě s potěšením uveřejňujeme písemné poděkování, kterého se našim pracovníkům dostalo od ředitele Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje za skvěle odvedenou práci při úspěšné resuscitaci 5. prosince 2015.

prosinec 2015

Tři kulatá výročí odolovské stanice v roce 2015 - odkaz na článek uveřejněný v listovce Záchranář

Začátkem prosince byl na Odolově záchranářům předveden, vyzkoušen a předán do užívání nový ruční vibrační vzorkovač s hydraulickým vytahováním vzorkovnic. Zařízení je určeno k odběrům půdních vzorků z hloubky do 4 metrů v místech, kde nelze použít kolové a pásové vrtací stroje.

Jako dárek k Mikuláši dostali záchranáři nové vozidlo. Dvoulitrový, téměř sedm metrů dlouhý Volkswagen Crafter by se měl stát vozidlem, ve kterém bude možno kromě šesti záchranářů převážet technické vybavení pro nejrůznější typy zásahů a prací báňské záchranné služby Odolov.

listopad 2015

Ve čtvrtek 12. listopadu konečně zaparkovalo na nádvoří záchranky dlouho očekávané vozidlo. Nový bílý Volkswagen Transporter v sanitní úpravě nahradí naši "stařenku" ve flotile zdravotnických vozidel, převozovou sanitku z roku 1999, jejíž tachometr k datu 12. 11. 2015 zobrazuje úctyhodných 521909 ujetých kilometrů.

říjen 2015

Odolovská stanice byla vybavena hydraulickým trhacím zařízením DARDA. Toto speciální zařízení je určeno k rozrušování pevných hornin, kamenů, betonu a podobných materiálů v případech, kdy nelze použít trhací práce. Dalším novinkou v technickém vybavení je klasická outdoorová kamera LAMAX X7 ve vodotěsném pouzdře na osvětlovací rampě se dvěma přídavnými podvodními svítilnami Fokus video.

září 2015

Se začátkem školního roku se do profesionálního sboru odolovských záchranářů po téměř pěti letech vrací p. Milan Jirsa.

18. září byla dokončena definitivní likvidace hlavního důlního díla Strážkovický komín. Prostor úpadní chodby a přilehlých stařin byl v průběhu několika měsíců postupně zaplňován certifikovanou nerozplavitelnou popílkocementovou směsí plavenou s povrchu, v celkovém množství 1782,5 metrů kubických. Na závěr byla v ústí tohoto důlního díla zhotovena uzavírací železobetonová deska.

25. září, na závěr desetidenního kurzu nováčků, úspěšně složili zkoušky na Hlavní báňské záchranné stanici v Ostravě noví báňští záchranáři, Jiří Preclík, František Volman a Jan Šach. První dva jmenovaní se stávají profesionálními záchranáři odolovské stanice, Honza Šach bude využíván jako dobrovolný záchranář a potápěč střediska sanací.

srpen 2015

Po více než dvou letech se 12. 8. 2015 do vybavení odolovské stanice vrátily kyslíkové dýchací přístroje. Šest kusů přístrojů Dräger PSS BG 4 s ochrannou dobou až 4 hodiny bylo pořízeno pro případné déletrvající zásahy v podzemí, v souvislosti s ražbou dlouhých tunelů firmami, pro které na základě smluv zajišťujeme báňskou záchrannou službu.

Od 27. 8. je z Odolova do Kladna detašováno jedno vozidlo Ford Transit, vybavené záchranářskou technikou. Důvodem přemístění byla snaha o zkrácení dojezdových časů při případných zásazích v Plzeňském, Středočeském a Ústeckém kraji. Vozidlo i technika budou k dispozici báňským záchranářům střediska Kladno.

červenec 2015

1. července byly řady odolovských záchranářů doplněny o dva nové pracovníky - p. Jiřího Preclíka a p. Františka Volmana. Oba budou postupně vyškoleni a stanou se profesionálními záchranáři. Ke stejnému datu nastoupila do funkce referentky zdravotně dopravní služby p. Zuzana Winterová. V polovině měsíce se novým přímým nadřízeným vedoucího stanice stal Ing. Jiří Kokeš, který nahradil ve funkci vedoucího střediska VUD Truitnov p. Zdeňka Huňku, odcházejícího do starobního důchodu.

červen 2015

Od 1. června přechází Mgr. Martin Dvořák po téměř tříleté praxi profesionálního záchranáře do funkce směnového technika.

květen 2015

V tomto měsíci prošlo bez povšimnutí významné výročí odolovské stanice. Právě před třiceti lety, v roce 1985, sem byla z Dolu Jan Šverma v Žacléři přestěhována a i v roce 2015 funguje stálá pohotovost báňských záchranářů.

duben 2015

7. dubna 2015 byl definitivně ukončen provoz sauny v budově ZBZS Odolov. Důvodem byla energetická náročnost 22,5 kW kamen, potřebných k vyhřívání a s tím spojené problémy provozu.

únor 2015

11. 2. 2015 byla zahájena rekonstrukce třicet let starého sociálního zařízení v obou podlažích budovy ZBZS Odolov. Vzhledem k nutnosti zajištění nepřetržité pohotovosti probíhají všechny bourací i stavební práce k velké "radosti" záchranářů za provozu stanice.

leden 2015

Byla uzavřena smlouva o zajišťování báňské záchranné služby mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a společností Metrostav a. s.

prosinec 2014

Posledním dnem roku skončilo dvacetileté působení dopravní zdravotní služby Odolov pod hlavičkou Asociace samaritánů České republiky. Za celé toto období bylo uskutečněno celkem 100.048 zdravotních převozů.

Od 1. 1. 2015 bude zdravotně dopravní služba spadat přímo mezi činnosti provozované státním podnikem Palivový kombinát Ústí, a nadále ji v nezměněném rozsahu i kvalitě budou zajišťovat odolovští záchranáři.

listopad 2014

V rámci modernizace vybavení byla pro potřeby státního podniku PKÚ pořízena hexakoptéra F 550. Tento bezpilotní stroj vybavený moderním navigačním systémem řízení a závěsnou kamerou bude využíván pro vzdušný monitoring při pracích souvisejících se zahlazováním následků hornické činnosti, relikvidacemi ropoplynových sond a dalších činnostech prováděných báňskou záchrannou službou.

říjen 2014

V souladu se změnou legislativy je od 1. října 2014 Palivový kombinát Ústí s. p. držitelem licence na provozování zdravotnické dopravní služby. Její získání bylo prvním krokem k převzetí nástupnictví po DZS ASČR Odolov a provozování výše uvedené služby přímo státním podnikem.

září 2014

V průběhu tohoto měsíce bylo upraveno a zásahovými prostředky vybaveno druhé výjezdové vozidlo báňské záchranné služby Odolov. Vozidlo Ford Transit je připravené pro případné zásahy na smluvních pracovištích externích firem. Poděkování patří záchranářům Jiřímu Novotnému a Jaroslavu Svobodovi, kteří přestavbu nákladového prostoru vymysleli a provedli.

srpen 2014

V průběhu prázdninových měsíců probíhala v areálu podnikového ředitelství PKÚ oprava fasády na budově SO 241. Záchranáři z lešení čistili a natírali obnažené části ocelové výztuže panelů a následně na poškozená místa nanášeli speciální omítku.

červenec 2014

Byla uzavřena smlouva o zajišťování báňské záchranné služby mezi Palivovým kombinátem Ústí, s. p. a stavební společností Subterra a. s.

Od 2. července jsou garáže ZBZS Odolov osazeny novými sekčními, dálkově ovladatelnými vraty Hormann.

V pondělí 14. července byly zahájeny práce záchranářů v areálu podnikového ředitelství - oprava fasády objektu haly SO 251.

červen 2014

V rámci státní zakázky relikvidace ropoplynových sond v oblasti Hodonínska byl 4. června 2014 v Mikulčicích uveden do provozu stacionární systém monitorování výskytu metanu ve vybraných objektech. Jedná se o systém používaný ke stejnému účelu na Ostravsku. Výstupní data z jednotlivých čidel jsou přenášena do počítače v kanceláři střediska Hodonín a do dispečinku báňské záchranné služby Odolov. Inspekčnímu technikovi - vedoucímu pohotovosti báňské záchranné služby tím přibyla další povinnost - v případě varovného hlášení o výskytu metanu v kontrolovaných objektech zajistit výjezd pracovníka z domácí pohotovosti a řešit nastalou situaci podle předepsaných pravidel a vypracovaného havarijního plánu.

12. června složili úspešně zkoušky na Hlavní báňské záchranné stanici v Praze dva záchranáři - p. Roman Ratsam, který nahradil v profesionálním sboru dlouholetého záchranáře Karla Kuchynku a MUDr. Radek Cvrček - další dobrovolný báňský záchranář-lékař, navíc s potápěčskou kvalifikací.

květen 2014

Počet pracovníků ZBZS Odolov se prvním květnem na dva měsíce zvyšuje na 24. Důvodem přijetí nového zaměstnance p. Romana Ratsama - bývalého dobrovolného záchranáře dolu Zdeněk Nejedlý bylo oznámení dlouholetého záchranáře p. Karla Kuchynky o plánovaném ukončení pracovního poměru a jeho odchod do penze k poslednímu červnu tohoto roku.

Ve dnech 29. a 30. května se ve školicím středisku ve Rtyni v Podkrkonoší uskutečnil Štáb báňské záchranné služby České republiky. Zúčastnili se jej zástupci hlavních báňských záchranných stanic - Ostrava, Most, Praha, Hodonín, závodních stanic z Dolní Rožínky, Hamru na jezeře i pořádající ZBZS Odolov.

Úvodní řeč pronesl ředitel Palivového kombinátu Ústí Ing Petr Lenc, na pořadu jednání byly zprávy jednotlivých stanic o výjezdech, mimořádných událostech a zajímavých akcích, dále konečná verze novely Vyhlášky 447 o báňské záchranné službě. Jedním z bodů programu byla též prezentace firmy Minova Bohemia s.r.o., společnosti zaměřené na materiály a technologie pro důlní průmysl a stavebnictví.

18. březen 2014

Po mnohaletém provozu byly z dispečinku ZBZS i střediska VUD Trutnov odpojeny a vyřazeny faxové přístroje. Důvodem bylo jejich dlouhodobé nevyužití a překonání tohoto způsobu komunikace.

únor 2014

- Čtyři potápěči ZBZS Odolov se zúčastnili pravidelného společného cvičení s kolegy z ostravské HBZS. Zimní výcvik zaměřený na ponory bez možnosti přímého vynoření se konal již tradičně pod zamrzlou hladinou přehradní nádrže Žermanice. Vzhledem k mírné zimě byl však tentokrát led velmi tenký, voda měla 4 stupně a teplota vzduchu se po celou dobu také pohybovala v kladných číslech. Zpestřením týdenního programu byla praktická ukázka podvodního monitorovacího zařízení (kamery), kterým byla v minulém roce vybavena odolovská stanice.

- Počet dobrovolných báňských záchranářů se zvýšil z jedenácti na čtrnáct. Sbor doplnili tři pracovníci PKÚ - střediska Kladno, bývalí zaměstnaci HBZS Praha.

29. října 2013

Vybavení stanice bylo doplněno o speciální podvodní dálkově ovládanou kameru typového označení GNOM Standard a o DROP video kameru. V prvním případě jde o samohybné zařízení pro podvodní monitoring do hloubky 150 metrů. Přenos obrazu na doprovodné plavidlo nebo přímo na břeh je zajištěn speciálním kabelem, který současně napájí motory pro pohyb plavidla, osvětlení a další funkce stroje. Vodotěsná DROP kamera s LED přisvětlením je určená hlavně pro prohlídky vertikálních důlních děl (šachet). Je napájena speciálním samonosným kabelem, na kterém je zavěšena, a smí být ponořena do hloubky 300 metrů.

25. října 2013

Na stanici proběhla pravidelná roční revize provedená pracovníky Hlavní báňské záchranné stanice Praha.

28. srpna 2013

Kromě průběžného zpřístupňování ropoplynových sond určených k relikvidaci začala po letní pauze další etapa prací v oblasti Hodonínska. Záchranáři budou od září do prosince provádět pomocí vrtacího stroje monitoring půdy na určených pozemcích. Stovky monitorovacích vrtů do hloubky 4 až 5 metrů napomohou současně s odběrem vzorků vody zjistit případnou kontaminaci půdy v lokalitách, kde je prováděna relikvidace sond.

30. června 2013

Tímto dnem oficiálně ukončil pracovní poměr p. Josef Garček. Stal se na plný úvazek důchodcem neboli rentiérem, ale s odolovskou záchrankou se ještě nadobro nerozloučil. Zůstává i nadále na smlouvu v záloze pro případy, kdy bude potřeba zaskočit za některého z kolegů. Všichni mu přejeme pevné zdraví, aby si penze užíval ještě dlouhá léta a děkujeme za všechny chvíle, kdy nás svým nezaměnitelným způsobem škádlil.

4. června 2013

Vstupuje v platnost nový Služební řád Závodní báňské záchranné stanice Odolov. Po více než 30 letech končí kyslíkové dýchací přístroje BG 174 a nadále již budou používány pouze vzduchové dýchací přístroje, kterými je vybaveno také nové výjezdové vozidlo Ford Transit.

1. ledna 2013

Bývalý ředitel HBZS Praha Ing. Petr Šarboch nastupuje oficiálně jako vedoucí oddělení do pracovního poměru k PKÚ a stává se tak dalším dobrovolným záchranářem záchranného sboru ZBZS Odolov.

31. prosince 2012

Záchranář - mechanik Bedřich Bareš, do té doby služebně nejstarší pracovník odolovské stanice, ukončil ze zdravotních důvodů pracovní poměr a stal se invalidním důchodcem. Štafetu služebně nejstaršího převzal Karel Vetterle.

2012

Na příjezdovou cestu k odolovské stanici byla nainstalována elektricky spouštěná závora. V nočních hodinách je tak zabráněno vjezdu cizích vozidel do areálu bez domluvy s dispečerem.