Hodonice u Znojma - řezání pod vodní hladinou

Jedna z prvních prací odolovských potápěčů pro externí zákazníky byla provedena v září roku 2002 na řece Dyji. Na katastru obce Hodonice u Znojma bylo třeba z řeky odstranit sedmi kusů štětovnic (ocelových profilovaných plechů se zámkem, zaražených do dna řeky), které se nepodařilo vytáhnout. Požadavek objednatele byl na odřezání plechů těsně u dna a vyzvednutí jeřábem. Řezání pod vodní hladinou je možné pomocí tzv. ultratermické soupravy - kosmické technologie vyvinuté v USA. Toto zařízení pracuje na pricipu odhořívání speciální duté elektrody, do které je vháněn kyslík, přičemž vzniká teplota okolo 5500 stupňů Celsia. Při této teplotě se taví všechny známé materiály, elektroda díky vháněnému kyslíku hoří i pod vodou.

Nejprve byly ve štětovnicích nad hladinou vody vytvořeny otvory pro upevění háku jeřábu. Poté potápěči postupně u dna v hloubce necelých dvou metrů odřezávali jednotlivé díly. V kalné vodě se jednalo o práci téměř poslepu, místo pro řezání bylo vybíráno pouze hmatem. Spoje zámků jednotlivých dílů bylo nutno z důvodu velké tloušťky materiálu řezat ze dvou stran. Přesto se potápěčům postupně podařilo odřezat všechny štětovnice, které ve dně řeky zbývaly a přistavený autojeřáb je vytahal na břeh.

Záchranáři si v praxi úspěšně vyzkoušeli technologii, kterou dosud pouze trénovali v bazénu. Jedná se sice o finančně náročnou činnost (ceny a spotřeba elektrod), ale v případech kde nelze použít klasické řezání kyslíko-acetylénovým plamenem je tento vynález nenahraditelný. Slogan dodavatele je pravdivý: "Tam kde končí autogen, začíná ultraterm".