Lisovny Karsit - zvedání lisu

V dubnu 2003 jsme byli požádáni firmou Karsit v Jaroměři o pomoc při vykládání sedmdesátitunového lisu. Stroj byl přivezen na speciálním podvalníku a bylo třeba jej nadzvednout, aby tahač mohl odjet. Vlastní postavení do vertikální polohy a usazení na místo bylo provedeno speciálním autojeřábem firmy Hanys. Nadzvednutí lisu bylo pracovníky báňské záchranné služby Odolov provedeno pomocí zvedacích podušek Vetter a dřevěných pražců, na které byl stroj usazen. Jednalo se o velice zajímavou práci - manipulaci s velmi těžkým břemenem. Záchranáři si opět po letech mohli připomenout práce podobného charakteru, které v minulosti prováděli - "nahazování" vykolejených železničních vagonů, dokonce i lokomotivy, zpět na koleje na nádraží v Radvanicích.