Chvaleč - přesun chatky

Manipulace s těžkými břemeny je jednou z činností, které báňští záchranáři občas provádějí. Zajímavým případem byl v roce 2004 přesun dřevěné chatky. Majitel požadoval její přemístění o několik desítek metrů v rámci své zahrady.

Postup je jednoduchý: Nadzvednout, vypodložit, přesunout, spustit. Nadzvednutí stavby bylo provedeno pomocí pneumatických podušek Vetter, které dokáží zvedat až 40 tun. Dřevěná chatka byla snadnou kořistí a její postupné nadzvednutí bylo rizikové pouze pro možnost zkřížení konstrukce. Vypodložena byla dřevěnými trámy a ocelovými trubami, po kterých byla následně tahem za lano přemisťována do určeného místa. Po opětovném nadzvednutí a odstranění trub byla chatka usazena na připravené podložky a akce byla zdárně ukončena.

Několikahodinová akce byla provedena v rámci pravidelného cvičení a pro záchranáře byla zpestřením výcviku manipulace s těžkými břemeny.