Čištění moučných sil v pekárnách

Čištění zásobníků sypkých hmot patří do seznamu prací prováděných báňskou záchrannou službou. V podzemí dolů to jsou zásobníky černého uhlí, v průmyslových podnicích zásobníky šedého cementu nebo popílku a v pekárnách zásobníky bílé mouky. Zabarvení záchranářů po ukončení takové práce odpovídalo materiálu, jehož nálepy a zbytky ze zásobníků odstraňovali.

Do trutnovské pekárny jsme jezdívali čistit zásobníky mnoho let. Jednalo se o práci nad volnou hloubkou, v prostředí s nebezpečím výbuchu prachu, proto byla ke spolupráci přizvána báňská záchranná služba.

Nejhorší byla úplně první akce, kdy byly na nátěrem opatřených stěnách betonových zásobníků po léta neodstraňované nálepy ztvrdlé mouky. K jejímu rozrušení a odstranění bylo v mnoha případech nutno používat krumpáč nebo motyku. Záchranář sedící na sedačce zavěšené na laně musel odkopávat nánosy a postupovat velmi opatrně. Při uvonění a pádu větších kusů ztvrdllé mouky dolů docházelo k ucpání vypouštěcích otvorů a navíc se extrémě zvyšovala prašnost a tím i viditelnost. Práce proto v těchto případech postupovala velmi pomalu. Situace se radikálně změnila, jakmile bylo čištění prováděno pravidelně v půlročních intervalech. Nálepů ubylo, většinou stačilo pouze omést stěny a spodní zužující se část zásobníků nad odebíracími dřevěnými válci. Toto čištění již mohli provádět dva souběžně se spouštějící pracovníci a produktivita práce byla mnohem vyšší.

V několika případech jsme čistili také dřevěné zásobníky v pekárnách v Náchodě, ale se změnou technologie a konstrukce zásobníků byla spoluráce s pekárnami v obou okresních městech v polovině prvního desetiletí ukončena.