Montáž kotvicích bodů na přelivech Vranovské přehrady

Jednou z firem, podílejících se na opravě přehradní hráze Vranovské přehrady v r. 2005 byla firma Erebos spol. s r.o. Malé Svatoňovice. Odolovští záchranáři byli touto firmou požádáni o zhotovení kotvicích bodů pro závěsnou lávku na přelivech hrázového objektu. Vzhledem k tomu, že přístup na přelivy je možný pouze pomocí horolezecké techniky z mostovky (silnice vedoucí po hrázi), byla montáž kotvicích bodů provedena pracovníky ZBZS Odolov s oprávněním pro provádění prací ve výšce a nad volnou hloubkou.

Práce byla provedena dne 17. 5. 2005. Přístup z mostovky byl zajištěn pomocí horolezecké techniky, slaněním pracovníků a spouštěním nářadí a konstrukčních prvků dodaných nosníků. V místech určených projektem bylo postupně vyvrtáno 6 otvorů průměru 37 mm a hloubky 30 cm. Po vyčištění stlačeným vzduchem byla do otvorů provedena aplikace dvousložkového tmelu Hilti. Otáčením zasunutých svorníků pomocí vrtacího kladiva byl tmel promíchán a ponechán předepsanou dobu vytvrdnout. Poté byly na svorníky pomocí patek připevněny nosníky lan. Čtyři připravená ocelová lana byla na nosníky připevněna pomocí háků s pojistkou a poté postupně spuštěna dolů pod hráz k závěsné lávce. Tím byla činnost pracovníků ZBZS Odolov ukončena a pracoviště předáno k provedení zátěžových zkoušek.

Na závěr jsme si nemohli nechat ujít možnost slanění přehradní hráze. Bylo to jednodušší a zábavnější než vylézat po provazovém žebříku nahoru na silnici. :o)