První potápěčský průzkum jezera Milada v Chabařovicích

Od 1. ledna 2005, kdy se báňská záchranná služba Odolov stala součástí státního podniku Palivový kombinát Ústí, se rozšířil obvod naší působnosti i na oblast části severních Čech. Odolovští potápěči začali být postupně využíváni k pracím na rekultivovaných lokalitách, jezerech Milada v Chabařovicích a jezeru Most. Jednou z prvních vnitropodnikových zakázek byla kontrola podvodní fauny a flóry napouštěného jezera Milada.

16. června 2005 podnikli potápěči na základě požadavků a dle podkladů OŽPP průzkum v sektoru 1, tedy od místa vstupu do vody na severním břehu podél západního břehu až k bóji č.3. Zároveň byla provedena kontrola kotvení a upravena délka kotvícího řetězu této bóje. Účelem průzkumu byla kontrola živočichů i rostlinstva v jezeře. Zjištěné výsledky byly včetně pořízené fotodokumentace předány příslušným pracovníkům podnikového ředitelství.

Práce byla provedena dle požadavků objednatele, bez mimořádných událostí.