Vrchlabí - průzkum nábřežní zdi

Dne 18. 8. 2006 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov na základě objednávky Bytového podniku průzkum nábřežní zdi budovy č. p. 357 ve Tkalcovské ulici ve Vrchlabí. Důvodem bylo poškození zařízení kotelny umístěné v suterénu budovy, postavené na pravém břehu řeky, vodou při povodni v srpnu 2006. Účelem průzkumu bylo zjištění stavu a případných poškození nábřežní zdi v úseku cca 80 m, od jihovýchodního okraje budovy do vzdálenosti 25 m od severozápadního okraje budovy proti proudu řeky.

Průzkum byl prováděn z betonové přizdívky nábřežní zdi cca 0,5 m nad současnou hladinou vody. Odtud byla prováděna veškerá měření a fotodokumentace detailů. Fotodokumentace celků byla pořízena z levého břehu řeky Labe a přímo z řečiště. Pomocí pásma bylo provedeno zaměření celého úseku zdi a otvorů, procházejících zdí do prostor pod budovou a dále pořízena fotodokumentace poškozených míst. Voda v řece dosahovala v době průzkumu cca 50 cm pod hranu betonové přizdívky. Ta byla ve velmi dobrém stavu. Kamenná zeď na jihovýchodní okraji i těleso zdi v úseku pod budovou byly také v poměrně dobrém technickém stavu. Naproti tomu zeď ve směru proti proudu byla v celém zkoumaném úseku poměrně značně poškozená. Na mnoha místech byla betonová vyzdívka vymletá vodou, mnohdy až do hloubky cca 30 cm. V úseku pod budovou nebyly ve zdi zjištěny žádné vážné závady, poškození nebo netěsnosti.

Pravděpodobná místa vniknutí vody do suterénu budovy: 1. kanalizační potrubí průměru 500 mm, vyúsťující ze zdi ve výšce cca 70 cm pod základovou spárou 340 cm nad hladinou vody v době průzkumu). Toto potrubí je určeno k odvětrávání kotelny. 2. otvor čtvercového průřezu cca 300 x 300 mm, vyúsťující cca 20 cm nad betonovou přizdívkou je. Jeho účel a místo vyústění v budově nebyly známé. Další průchody zdí, viditelné na fotografiích, jsou v úrovni základové spáry a do této výšky hladina vody při povodni nedosáhla.