"Dřevorubecký zásah" na dětském táboře Paliváček

V lednu 2007 se přes území ČR přehnala silná vichřice, která kromě jiného způsobila rozsáhlé polomy. Jedním z míst kde došlo ke škodám na majetku byl i dětský tábor naší firmy, v Hnačově u Klatov. Vyvrácené smrky popadaly na táborové chatky a odolovští záchranáři byli vysláni k likvidaci těchto dřevin.

Odstraňování vyvrácených stromů patří mezi velmi nebezpečné činnosti, protože napětí v ohnutých a do sebe zaklesnutých kmenech je mnohdy těžko odhadnutelné a působící síly mohou při řezání způsobit vážná zranění. Z tohoto důvodu byly likvidační práce prováděny za stálého dozoru a velmi opatrně. V několika případech bylo nutno přeřezávaný kmen nejprve zajistit lanem proti pohybu nevhodným směrem a teprve potom řezat. Záchranáři postupně odřezávali části stromů spadlých na chatky a pomocí nákladního vozidla je odtahovali na volnou plochu. Poškozené střechy byly poté provizorně zakrývány plastovou fólií.

Práce byla vzhledem k rozsahu rozvržena do dvou dnů a naštěstí proběhla bez úrazu. Spokojenost objednatele i zasahujích záchranářů byla na jejich tvářích po ukončení akce patrná.