Likvidace Petrovické úpadní

V období leden až březen 2007 byly prováděny práce v opuštěném důlním díle Petrovická úpadní. Jedná se o dílo s úklonem 15 o, celkové délky 758,5 m, s ocelovou obloukovou výztuží průřezu Z3. Úpadní byla vyražena v r. 1974 a v r. 1991 v rámci uzavírání Dolu Zdeněk Nejedlý bylo její ústí znepřístupněno vybudováním cihelné zdi tloušťky 0,45 m. Na úpadnici navazuje v úrovni patra štoly Ida strojovna těžního stroje a překop 009. Ve staničení 134,8 m, pod náražím k překopu 009 byla vybudována betonová protivýbuchová hráz tl.1,8 m.

Účelem prací v Petrovické úpadní byla definitivní likvidace tohoto díla v souladu se stávající legislativou (Vyhláška ČBÚ č. 52/1997 Sb.), tj. vybudování opěrné zdi na překopu 009 a zaplnění části úpadnice nerozplavitelnou cementopopílkovou směsí.

Montážní a demontážní práce v podzemí, stavbu opěrné zdi na překopu 009, zhotovení lutnového tahu pro větrání, včetně pravidelných měření složení ovzduší prováděli záchranáři ZBZS Odolov. Plavení popílkocementové směsi zajišťovala firma Gemec Union Žacléř.