Průzkum starých důlních děl v Jeseníkách

Dne 5. 12. 2007 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov ve spolupráci s pracovníky firmy GEMEC Union Žacléř na základě objednávky výše zmíněné firmy průzkum tří starých důlních děl na katastru obce Adolfovice u Bělé pod Pradědem. Účelem průzkumu bylo zjistit aktuální stav důlních děl s ohledem na velikost, způsob budoucí likvidace, případně zajištění proti vstupu nepovolaných osob. Ve zmíněné lokalitě byla v minulosti těžena železná ruda a vytěžené prostory velmi nápadně připomínají přírodní jeskyně. Pozůstatky těžební činnosti jsou dále patrné na povrchu ve formě propadlin, a terénních zářezů.