Revize jámy Kateřina v Modlanech

Dne 3. 12. 2007 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov pravidelnou roční revizi jámy Kateřina (katastrální území Modlany u Ústí nad Labem). Jedná se o 131 m hlubokou šachtu v dobývacím prostoru Chabařovice. (souřadnice ústí: y= 770692, x= 974515)

Šachta kruhového průřezu, o průměru 3,4 m, s vyzdívkou z omítnutých cihel, byla uzavřena v roce 1964 a postupně byla samovolně zatopena důlní vodou. V roce 1978 byla na jámě vybudována čerpací stanice a v současnosti je voda pomocí ponorného čerpadla spuštěného do jámy v ocelové chráničce průměru 300 mm přečerpávána do sousedního jezera. Jáma je na povrchu uzavřena železobetonovou deskou rozměrů 6,5 x 5,5 m, se vstupním otvorem o velikosti 60 x 60 cm přikrytým uzamykatelným ocelovým poklopem. Tímto otvorem lze po svislém ocelovém žebříku sestoupit do hloubky 5 m pod povrch, kde byl vybudován plechový poval a vznikla tak komora o rozměrech: d 5,5m; š 4,4m; v 4,8 m. Je zde umístěno příslušenství a kabely k čerpadlům a pod povrchem směrem k jezeru je vedeno výtlačné potrubí. Vstup do vlastní jámy je možný pouze otvorem o velikosti 60 x 60 cm umístěným v podlaze komory nad lezným oddělením.

Účelem revize bylo zkontrolovat stav vyzdívky a výstroje v jámovém stvolu nad vodní hladinou a zjistit případná poškození.