Horní Maršov - úpravna vody

Na podzim roku 2008 pracovali záchranáři v úpravně vody v Horním Maršově, kde provedli sanaci tzv. mezidna pískových filtrů.

Nejprve bylo třeba odstranit uvolněné částice betonu na stěnách a stropu, obnaženou ocelovou výztuž opatřit ochranným nátěrem a poté prohlubně vystěrkovat speciálním tmelem. Stejným způsobem byla ošetřena poškozená podlaha. Stěny, strop i podlahu byly na závěr natřeny epoxidovou barvou. K ochraně dýchacích cest byly používány speciální respirátory, pohlcující výpary nátěrových hmot a tmelů. Po ukončení těchto prací byly veškeré natřené plochy neutralizovány roztokem kyseliny octové.

Jednalo se o práce za ztížených podmínek, vleže, ve stísněném prostoru, jak dokazují přiložené fotografie.