Červený Kostelec - průzkum zatrubení potoka

Ve dnech 13. a 14. července 2010 provedli pracovníci báňské záchranné služby Odolov na základě objednávky firmy Povodí Labe s. p. průzkum zakryté části Červeného potoka v Červeném Kostelci. Účelem průzkumu bylo zjištění aktuálního stavu řečiště se zaměřením na případné závady, změny profilu, přípojky, propojení s kanalizací a umístění revizních šachtic. Průzkum v celkové délce cca 1860 m byl proveden fyzickou prohlídkou celé podzemní části, během které byla pořizována fotodokumentace a měřena vzdálenost důležitých bodů od začátku jednotlivých úseků. Souběžně byla prováděna povrchová prohlídka trasy, během níž byly postupně ručním přístrojem GPS zaměřovány a následně barvou číslovány revizní šachtice.