Zásah v Horních Albeřicích

V sobotu 14. 8. 2010 ve 14:20 hodin byl inspekční technik (dispečer) ZBZS Odolov požádán operačním střediskem Policie ČR v Trutnově o výjezd báňských záchranářů do 40 kilometrů vzdálených Horních Albeřic v Krkonoších, kde u domu č. p. 2 došlo ve 13 hodin k sesuvu půdy a usmrcení pracovníka, provádějícího výkopové práce. Na místě zasahovaly jednotky hasičského záchranného sboru PS Trutnov, JSDH Horní Maršov, JSDH Pec pod Sněžkou, rychlé lékařské pomoci a policie ČR z Trutnova a v první fázi i vrtulník letecké záchranné služby Hradec Králové. Důvodem výjezdu záchranářů báňské záchranné služby Odolov byl požadavek jednotek hasičského záchranného sboru na statické zajištění místa z obavy před možným dalším sesuvem během vyprošťování těla oběti.

Po doplnění výjezdového vozidla Ford Transit další technikou a materiálem vyjela ve 14: 30 hodin na místo četa tří záchranářů ze stálé pohotovosti. V 15:05 hodin, po dojezdu na místo bylo zjištěno, že k zavalení pracovníka došlo sesuvem podmáčené zeminy ze stráně nad výkopem a tělo oběti je pod upěchovanou vrstvou hlíny a kamení. Navíc stav podmáčené příjezdové komunikace nedovoloval příjezd vozidel do bezprostřední blízkosti, a proto byla veškerá technika dopravována ručně ze vzdálenosti cca 100 metrů od místa neštěstí. Po převzetí pracoviště od velitele zásahu provedli záchranáři pomocí stavebních stojek a dřevěné kulatiny zajištění paty stěny a hrany svahu ve výšce cca 3 m nad místem zásahu. Teprve potom byly zahájeny vyprošťovací práce, při kterých se střídali hasiči a báňští záchranáři. Vzhledem k nepřístupnému terénu bylo používáno pouze ručního nářadí a tělo oběti bylo po téměř třech hodinách práce uvolněno a vyzdviženo pomocí plachty. Stav svahu a jeho zajištění byl po celou dobu zásahu nepřetržitě sledován a kontrolován četařem ZBZS a práce byla přerušována pouze při provádění fotodokumentace policejním technikem.

Celý zásah od okamžiku zavolání po návrat čety na základnu trval pět a půl hodiny. Na místě bylo odpracováno celkem 12 hodin. Jednalo se o poměrně psychicky náročný zásah, protože záchranáři se po celou dobu vyprošťovacích prací museli vyrovnávat s pohledem zblízka na velmi zdevastovanou hlavu a tělo oběti. Zásah ale proběhl bez mimořádných událostí a zadaný úkol záchranáři ZBZS Odolov beze zbytku splnili.