Bioplynová elektrárna Jaroměř

Ve dnech 2. a 3. 5. 2011 provedli záchranáři báňské záchranné stanice Odolov opravu hřídele v jedné z vyhnívacích nádrží bioplynové elektrárny v Jaroměři. Prasklý hřídel bylo nutné provizorně přeplátovat připravenou dvoudílnou ocelovou dlahou. Vypuštění, odvětrání a následné znovunajetí vyhnívacího procesu v nádrži by firmě přivodilo ztráty v řádech statisíců korun, proto byly práce prováděny v dýchacím přístroji (nad hladinou kapaliny bylo naměřeno 95 % metanu a 50 ppm sirovodíku) a pracovník provádějící opravu byl oblečen do ochranného protichemického oděvu SUNIT. Jednalo se navíc o práci ve stísněném prostoru ve zvýšené teplotě okolo 40 stupňů Celsia.