Opět bioplynová elektrárna Jaroměř

V úterý 21. února 2012 se odolovští záchranáři opět po čase vrátili do bioplynové elektrárny v Jaroměři. Důvodem byla netěsnost vodní zátky na míchací hřídeli fermentační nádrže č. 1. Tuto hřídel před několika dny měnili potápěči HBZS Ostrava, ale i přes jejich veškerou pečlivost došlo při velice náročné a vyčerpávající celodenní práci k drobné chybičce, kterou však obsluha bioplynové stanice zjistila až v následujících dnech. Vodní zátkou unikal vyvíjený plyn. Příčinou měl být příliš velký rozdíl mezi polohou nádržky s uzavírací kapalinou, a krytem nádrže s uzavíracím nátrubkem. Tento předpoklad se nakonec potvrdil, i když nejprve byla po demontáži zjištěna chybějící půlcoulová zátka na krytu. Její doplnění však netěsnost neodstranilo a po opětovné demontáži bylo nutno skutečně přikročit ke změně polohy nádržky s uzavírací kapalinou umístěné příliš nízko na vyměněné hřídeli. Záchranář v dýchacím přístroji uvolnil šroubové spoje na hřídeli a kolegové na povrchu povysunuli pomocí páky nádržku cca o dvacet cm výše. Tím došlo k zasunutí celého nátrubku krytu pod hladinu uzavírací kapaliny a netěsnost byla odstraněna. Práce v nedýchatelném ovzduší proběhla bez mimořádností, dle požadavků objednatele.