Zával ve štole Ida

V průběhu roku 2011 došlo ve štole Ida - hlavním odvodňovacím díle bývalého dolu Zdeněk Nejedlý, ve staničení 1060 metrů k částečnému závalu koryta, kterým protéká důlní voda. Přístup k závalu přímo po staré štole je ztížen prohnilými a chybějícími pražci původního kolejiště, v celém 500 metrovém úseku od odbočky nové štoly.
Z tohoto důvodu bylo na začátku r. 2012 rozhodnuto o vytvoření nového přístupu do staré štoly dokončením propojky mezi starou a novou štolou ve staničení 1100 metrů. Tato 50 metrová propojka je vlastně částí opuštěného průzkumného důlního díla v oblasti tzv. malachitového zrudnění štoly Ida, která byla vyražena ve čtyřicátých letech minulého století. Při ražbě nové štoly IDA v osmdesátých letech pak bylo toto průzkumné důlní dílo přeraženo. V místě kontaktu důlních děl vznikly rozsáhlé nadvýlomy se závaly. Profil průzkumné štoly je v úseku cca 6 m zavalen. Záchranáři si tedy opět mohli "čuchnout" ke klasické havířině, a vyrazit pár metrů důlního díla. Nejednalo se samozřejmě již o klasickou ražbu, neprováděla se zde trhací práce Šlo o obnovu – zpřístupnění původního důlního díla. Bylo nutno provést zajištění nestabilních úseků chodby výztuží v částech kde původní dřevěná výztuž byla již shnilá. Obnova zavalené části chodby byla zvlášť obtížná. Bylo nutno ručně rozpojovat balvany pneumatickým nářadím, zajišťovat strop a boky důlního díla hnaným pažením a postupně ručně odtěžit horninu. Zával nutil záchranáře dílo zajišťovat výztuží s maximální roztečí 0,5 m mezi jednotlivými stojkami. Po překonání závalu je již průzkumná štola průchozí, bez překážek až k samotné odvodňovací štole IDA. Úsek průzkumného díla od závalu ke staré štole je již stabilní a nebyl ani v minulosti zajištěn výztuží. Obnova tohoto úseku důlního díla nebyla již tak technicky náročná. Po obnovení průzkumného důlního díla tak bánští záchranáři získali bezpečný přístup ke staré štole v místě, kterého bude moci být i v budoucnosti využito pro další práce, související se zajištěním odtokové funkce odvodňovací štoly IDA.