Lánov u Vrchlabí - prohlídka kanalizačních šachtic

Ve čtvrtek 29. 3. 2012 provedli pracovníci ZBZS Odolov na základě objednávky obecního úřadu obce Lánov prohlídku určených kanalizačních šachtic. Prohlídka byla zaměřena na technický stav šachtic, vyzdívky, napojení všech potrubí a přípojek. Vzhledem k rozměrům šachtic (průměr 600 mm) se jednalo o práci ve stísněném prostoru, do každé šachtice bylo nutno slézt po provazovém žebříku, provést měření a fotodokumentaci zjištěného stavu. Celkem bylo prohlédnuto a zdokumentováno sedm šachtic hlubokých 4 metry.