Horní Kalná - průzkum propadliny

Propadlina starého důlního díla průzkumné štoly na k.ú. Horní Kalná byla objevena vlastníkem - organizací SUHOX s r.o. na jaře r. 2012. K propadu zeminy a obnažení podzemních prostor došlo při provádění polních prací. Organizace požádala Závodní báňskou záchrannou stanici v Odolově o průzkum starého důlního díla a o provizorní zajištění ústí důlního díla na povrchu před pádem osob do něj. Průzkum byl proveden dne 24. 4. 2012. Zároveň s tím byl provizorně vyznačen a viditelně ohraničen nebezpečný prostor starého důlního díla bezpečnostní reflexní páskou a na přístupových cestách byly umístěny bezpečnostní tabulky, na kterých je vyznačen zákaz vstupu osob do nebezpečného prostoru. Místo se nachází přibližně 450 metrů od podobné propadliny v oblasti jámy Fortuna, likvidované v roce 1999. Průzkumem na místě byl potvrzen předpoklad, že se jedná o staré důlní dílo, pozůstatek rudného dolování v oblasti. Nepravidelným otvorem o průměru cca 90 cm sestoupili záchranáři do břidlicové chodby profilu 120 x 120 cm, která však po necelých 5 metrech končila neprůlezným závalem. Na místě byly nalezeny zbytky dřevěné výztuže a stopy měďnatých sloučenin. Místo propadliny bylo následně ohrazeno a zajištěno proti vstupu nepovolaných osob. Obnažení důlního díla bylo oznámeneno příslušnému odboru ministerstva životního prostředí, do jehož kompetence stará důlní díla patří, a které rozhodne o postupu likvidace.