Otvovice - průzkum šachty

Na základě požadavku majitele pozemku byla v pátek 15. 6. 2012 provedena prohlídka opuštěného důlního díla Emilián Isabela ve středočeském kraji na katastru obce Otvovice.

Jedná se o šachtu obdélníkového průřezu, hlubokou 85 metrů. Z dostupných pramenů bylo zjištěno, že šachta byla v minulosti pouze znepřístupněna železobetonovou deskou tloušťky 30 cm. Pro vytvoření přístupu do jámového stvolu byl v zakrývací desce zhotoven čtvercový otvor o rozměrech 60 x 60 cm. Vzhledem ke zvýšené koncentraci oxidu uhličitého bylo upuštěno od fyzické prohlídky a do prostoru šachty byla spouštěna na laně kamera ve vodotěsném pouzdru. Z videozáznamu, je v je zřejmé, že vyzdívka jámového stvolu je neporušená, na dně je téměř dvacetimetrový sloupec znečištěné vody. Výsledky průzkumu budou sloužit pro vypracování projektu na definitivní likvidaci tohoto ODD.

Poznámka: Na připojené fotografii je pouze videokamera před spuštěním do jámového stvolu. Videozáznam je vzhledem k objemu dat k dispozici pouze na DVD.