Chvaletice - průzkum výdušné šachtice skladu trhavin

Ve středu 29. 8. 2012 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov na základě požadavku Ministerstva průmyslu a obchodu - odboru hornictví, průzkum výdušné šachtice bývalého podzemního skladu trhavin. na katastrálním území Chvaletice. Dílo je pozůstatkem bývalého národního podniku Manganorudné a kyzové závody Chvaletice, který ukončil svoji činnost v roce 1975. Účelem průzkumu bylo zdokumentování šachtice a budovy a zajištění podkladů pro projekt likvidace.

Na povrchu byla provedena fotodokumentace, zachycující stav šachtice a budovy v době průzkumu. Po odříznutí ocelové kulatiny zajišťující kryt a demontáži betonových segmentů byla provedena měření: Šachtice má vnitřní průměr 100 cm a její kruhový tvar je tvořen vždy pěti prefabrikovanými betonovými segmenty výšky 50 cm. Celková hloubka činí 44 m a přibližně v desetimetrové hloubce se začínají objevovat první průsaky vody. Množství stékající vody se s hloubkou zvyšuje, u dna šachtice se voda rozstřikuje a částečně znehodnocuje pořízenou fotodokumentaci i videozáznam.

Složení ovzduší: O2 20,9%, CO2 0%, CO 0 ppm, CH4 0%, a H2S 0 ppm. Překvapující byla skutečnost, že šachtice je odvětrávaná přirozeným tahem a v době průzkumu větrní proud o rychlosti 1 m/s procházel směrem dolů! Je tedy zřejmé, že podzemí je větráno přes štolu, kterou byl v minulosti sklad zpřístupněn. Do prostoru šachtice byla spuštěna kamera a pořízen videozáznam. Na snímcích je na dně šachtice vidět ocelovou TH výztuž vlastního skladu trhavin. Na závěr bylo ústí šachtice opět zakryto betonovými segmenty a zajišťovací ocelová kulatina byla opět svařena. Vchod do budovy byl také znepřístupněn.

Průzkum proběhl podle požadavků objednatele, bez mimořádných událostí. Zjištěná fakta budou předmětem dalších jednání o definitivní likvidaci objektu.