Rokytnice nad Jizerou - průzkum starého důlního díla

Ve středu 12. 9. 2012 provedli záchranáři na základě objednávky firmy GEMEC Ubion a. s. průzkum štoly - starého důlního díla v katastrálním území Horní Rokytnice nad Jizerou. Dílo se nachází v těsné blízkosti obytného domu. Účelem průzkumu bylo zdokumentovat aktuální stav štoly a získat podklady pro projekt zajištění, případně likvidace podle platné legislativy.

Pracovníci v ochranných oblecích, vybavení měřící technikou pro měření složení ovzduší prolezli otvorem vytvořeným v uzavírací zdi do úvodní odvodněné části štoly. Ta je v délce sedmi a půl metru tvořena betonovými skružemi DN 1000. Na konci potrubí je do poloviny výšky (50 cm) vytvořena betonová hráz, zadržující v prostoru štoly vodu. Po přelezení hráze se pracovníci provádějící průzkum začali brodit v metrové vrstvě směsi vody a mineralizujících sedimentů. Množství sedimentů vyplavovaných vodou do štoly ze skalního masívu se zvyšovalo úměrně vzdálenosti od ústí štoly a postupně dosáhlo až ke stropu. Základní profil štoly je lichoběžníkový o rozměrech 130 cm, 60 cm a výšky 180 cm. Profil i směr jsou však nepravidelné, štola pravděpodobně sledovala vývoj těžené suroviny. Celková délka štoly není známá, průzkum byl proveden do vzdálenosti 60 metrů od ústí, do místa, kde byl již celý profil štoly zaplněn vrstvou sedimentů a postup dále nebyl možný. Během postupu byly nalezeny zbytky původní výdřevy. Ta vzhledem k celistvosti a soudržnosti skalního masívu byla zřejmě nutná pouze na několika místech. V době průzkumu byl profil štoly po celé délce neporušený, bez znatelných trhlin a míst s nebezpečím pádu horniny.