Výměna míchadla - práce v nedýchatelném ovzduší

Ve čtvrtek 15. listopadu 2012 proběhla v bioplynové elektrárně v Jaroměři plánovaná výměna míchadla ve fermentační nádrži č. 4.Vzhledem k obrovským finančním ztrátám, které by vznikly vypuštěním obsahu fermentoru, požádal vlastník opět o pomoc báňské záchranáře a výměna byla provedena za provozu.

Jednalo se tedy opět o práci v kalech, v nedýchatelném ovzduší. Demontáž míchadla byla prováděna po hmatu, při výměně spodního čepu byl záchranář v dýchacím přístroji a ochranném oděvu až po krk v husté, teplé a páchnoucí kapalině, ze které se uvolňovalo velké množství metanu. Záchranáři ale zúročili zkušenosti z minulých prací a opět si se zadaným úkolem poradili na jedničku. Akce proběhla bez mimořádností, dle požadavků objednatele a hlavně rychle. Tím byly ztráty vznikající při každém otevření fermentační nádrže spojeným s únikem velkého množství plynu minimalizovány a čas opětného najetí fermentačního procesu na plný výkon zkrácen o desítky hodin.