Staré důlní dílo - Dobývky Vehlovice u Mělníka

Stará důlní díla bývají velmi často zimovišti netopýrů. Výskyt a počty těchto zajímavých létajících savců zjišťují pravidelně vědečtí pracovníci. Při vstupech do starých a opuštěných důlních děl bývají doprovázeni pracovníky důlních organizací nebo báňské záchranné služby, kteří kontrolují složení ovzduší a stav důlních děl z hlediska bezpečnosti. V pátek 23. 11. 2012 prováděli tento doprovod ve starém důlním díle, nazývaném Dobývky Vehlovice, odolovští záchranáři.

Vytěžené podzemní prostory bývalého dolu na opuku se nalézají nedaleko Mělníka na výše zmiňovaném katastrálním území. a vstupy do podzemí jsou na soukromých oplocených pozemcích. Výška stropu je proměnlivá a pohybuje se mezi 0,5 a 2,5 metry. Celý prostor připomíná jeskyni, je bez výztuže, pouze na několika místech je strop podepřen sloupy vystavěnými z kamenů. Hornina je však na mnoha místech rozpraskaná, některé vertikální trhliny nevzbuzují pocit bezpečí. V době prohlídky bylo nalezeno celkem pět zimujících netopýrů, ale dle vyjádření přítomného vědeckého pracovníka nemusí být tento počet vzhledem k vysoké venkovní teplotě konečný, a bylo by vhodné provést sčítání ještě jednou, v zimním období.