Záchranáři v lomu Babí

V pondělí 10. prosince se na nás obrátil vedoucí lomu Babí se žádostí o pomoc s výměnou požárních hadic. Při výpadku elektrické energie došlo k zamrznutí vody v požárních hadicích "B" ve čtyřicetimetrovém úseku mezi ponorným čerpadlem umístěným v jímce na dně lomu a ocelovým potrubím ve stěně lomu. Toto potrubí prochází horizontálním vrtem skrz stěnu lomu a čerpaná voda následně vytéká na druhé straně směrem ke Křenovu. Přístup ke spoji hadice a potrubí ve stěně lomu byl na ledem pokryté stěně možný pouze shora, proto záchranáři k sestupu použili provazový žebřík, na kterém byl pracovník jištěn pomocí horolezecké techniky.

Největším problémem bylo uvolnění zamrzlého spoje hadice a potrubí. Po neúspěšných pokusech nakonec pomohla velmi hrubá síla a polovina hliníkové spojky se rozpadla na kusy. Na místo shora byly spuštěny, připojeny a vzájemně propojeny nové požární hadice. Ve spolupráci s pracovníkem lomu bylo pomocí lžíce bagru z jímky vytaženo ponorné čerpadlo a po odpojení staré hadice a připojení nové bylo opět spuštěno do ledové vody. Odčerpávání vody ze dna lomové jámy bylo opět zprovozněno a záchranáře kromě pochvaly zahřála vonící káva v kanceláři vedoucího lomu.