Průzkum odvodňovací štoly

V úterý 8. 1. 2012 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov na základě objednávky firmy GEMEC – UNION, a.s. divize Žacléř, průzkum Štoly sv. Antonína Paduánského na katastrálním území Horní Město v okrese Bruntál. Jedná se o historickou odvodňovací štolu, pozůstatek dolování stříbrných rud v této oblasti. Účelem průzkumu bylo zjistit aktuální stav důlního díla, přístupnou délku a složení důlního ovzduší.

Vstup do štoly byl vytvořen pracovníky objednatele. Ve vzdálenosti cca 180 metrů od původního zavaleného ústí štoly zhotovili pomocnou úpadnici, vyztuženou dřevěnou lichoběžníkovou výztuží. Proražením boku štoly na konci úpadnice vznikl otvor, kterým po odčerpání vody ze zatopené části lidé po desetiletích opět vstoupili do prostor, odkud horníci po několik staletí dolovali stříbronosnou rudu (první písemné zmínky o zdejším dolování jsou z roku 1402!). Pracovníci v ochranných oblecích, vybavení přístrojem, kontrolující složení ovzduší prošli postupně přístupnou část štoly v celkové délce 137 metrů, od závalu ve 151 metrech do vzdálenosti 288 metrů od původního ústí. Směr štoly se neustále mění, dílo pravděpodobně sledovalo vývoj těžené suroviny. Příčné rozměry jsou také značně proměnlivé, výška je od 150 do 280 cm a šířka od 40 do 140 cm. Po kluzké počvě osazené na dřevěných pražcích ocelovým kolejištěm o rozchodu 310 mm volně protéká důlní voda, jejíž hladina místy dosahuje až půl metrové výšky. Stěny jsou pokryty několikacentimetrovou vrstvou mazlavého černého nánosu, do výše, kam dosahovala voda. Převážná část štoly je bez výztuže, pouze na několika místech jsou zbytky klasické dřevěné lichoběžníkové výztuže. Po celou dobu průzkumu byla kontinuálně měřena koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého, metanu a sirovodíku. Naměřené hodnoty odpovídaly hygienické normě.

Průzkum proběhl bez mimořádností, dle požadavků objednatele, přítomného na místě.