Biologický průzkum skladu trhavin

V pondělí 18. 3. 2013 zajišťovali záchranáři ZBZS Odolov vstup do bývalého skladu trhavin na katastrálním území Chvaletice a doprovod vědeckých pracovníků při biologickém průzkumu tohoto objektu. Účelem průzkumu bylo zjištění případného výskytu netopýrů a dalších živočichů.

Mřížový objekt v ústí štoly zajištěný proti vstupu nepovolaných osob při poslední kontrole provedené v září 2012 nebyl porušen a pro umožnění vstupu do skladu byl tedy úhlovou bruskou v mříži vytvořen průlezný otvor. Vědečtí pracovníci a záchranář vybavený měřicím přístrojem kontrolujícím složení ovzduší prolezli přes stále částečně zatopenou úvodní část do skladu a zahájili prohlídku. Podrobný průzkum celého prostoru trval téměř dvě a půl hodiny. Byly kontrolovány všechny výklenky, trhliny a další předpokládaná místa výskytu netopýrů. Po „vyfárání“ všech osob ze štoly byl mřížový objekt v ústí opět svařen a uveden do stavu před průzkumem.

Průzkum proběhl bez mimořádných událostí. Složení ovzduší se po celou pohybovalo v hygienické normě. Výskyt netopýrů ani jiných živočichů nebyl zjištěn.