Práce báňských záchranářů v podzemí pevnosti Stachelberg

V dubnu 2013 došlo k obnovení spolupráce a sepsání smlouvy mezi Báňskou záchrannou službou Odolov a Občanským sdružením Stachelberg (dříve družstvo FORTIS) o provedení prací v podzemí bývalé vojenské pevnosti. Důvodem byla snaha provozovatele objektu o zvýšení bezpečnosti návštěvníků největší rozestavěné dělostřelecké tvrze vojenského opevnění bývalého Československa. Práce záchranářů byly zaměřeny na cca 15 metrů dlouhý úsek chodby „l“, který je prodloužením tzv. hlavní galerie a umožňuje přístup k objektu T-S 75. Strop zmiňovaného úseku za křižovatkou s chodbou „m“ je dlouhodobě nestabilní a bylo třeba provést jeho zajištění. K tomu účelu byly postupně ve stropu chodby vrtány otvory průměru 22 mm, do kterých byly vloženy chemické kotvy. Kotva byla navržena ze závitové pozinkované tyče průměru 20 mm, vložené do vývrtu vyplněným chemickou injektážní maltou FISCHER FIS 360 V. Průměrná hustota kotev byla zvolena 3,5 kotvy na m2 zajištěného stropu podzemního objektu. Na vytvořené kotvící body byly přichyceny ocelové pozinkované sítě. V budoucnosti tak nedojde v případě uvolnění horniny k jejímu pádu na procházející osoby. Práce s těžkým vrtacím kladivem byla značně namáhavá, vyvrtat v poloze nad hlavou do tvrdé skály více než 120 otvorů průměru 24 mm do hloubky 40 cm vyžadovalo značnou fyzickou zdatnost pracovníků. Celkem bylo v podzemí pevnosti odpracováno 325 hodin, spotřebováno více než 130 závitových tyčí délky 500 mm, stejné množství chemických kotev a 80 m2 ocelové síťoviny okatosti 25 mm x 25 mm.

Práce proběhly bez mimořádností, dle požadavků objednatele a byly ukončeny 30. dubna. Důvodem bylo zahájení provozu turistických prohlídek této zajímavé vojenské památky, kterou během letního období navštíví každoročně okolo 15 000 návštěvníků. Po ukončení sezony bude dle domluvy spolupráce pokračovat pracemi, zaměřenými na zpřístupnění dalších, dosud veřejnosti nepřístupných podzemních prostor pevnosti.