Křovice u Dobrušky - výměna uzávěru v šachtici

Po několika letech se záchranáři opět vrátili na skládku komunálního odpadu v Křovicích u Dobrušky. Provozovatel skládky - firma Marius Pedersen a. s. požadoval demontáž nefunkčního uzavíracího šoupěte sběrného potrubí a následnou montáž nového uzávěru v šachtici č. 2.

Práce byla provedena v pondělí 27. května 2013. V tomto případě nebylo nutné vzhledem k netěsnosti uzávěru vypouštět skládkovou vodu a čekat na odvodnění potrubí. Měřením nebyly v šachtici zjištěny zvýšené koncentrace škodlivin, přesto pracovník při demontáži uzávěru používal ochrannou dýchací masku s hadicovým přívodem vzduchu. Nejprve byly pomocí úhlové brusky odříznuty zkorodované matice držáku vodítka ovládací tyče. Následná demontáž uzávěru včetně sifonu na dně šachtice proběhla díky použitým nerezovým šroubům bez potíží. Po vytažení nefunkčního uzávěru byl do šachtice spuštěn a namontován uzávěr nový, větších rozměrů. Z důvodu nedostatku místa nebyl nazpět namontován sifon. Prodlužovací tyč pro ovládání uzávěru nebyla objednatelem dodána a její montáž bude provedena později.

Práce proběhla bez mimořádností, dle požadavků a za přítomnosti vedoucího skládky.