Pec pod Sněžkou - rozrušování skalních bloků

V horském středisku Pec pod Sněžkou vznikl při hloubení stavební jámy problém se dvěma skalními bloky, které bylo třeba odstranit. Pokusy o jejich rozbití pomocí velikého sbíjecího kladiva na bagru skončily neúspěšně, nehledě na mohutné otřesy působící na sousední budovu. Proto byla ZBZS Odolov stavební firmou oslovena a požádána o spolupráci s požadavkem na rozrušení skalních bloků pomocí Cevamitu. Bližší informace o této hmotě zde.

Záchranáři v průběhu několika dnů pomocí vrtacích kladiv postupně zhotovovali ve skalních blocích řady otvorů, do kterých následně aplikovali směs Cevamitu s vodou. Suspenze ve vrtech postupně zatvrdla a začala hydratovat. Během hydratace se CEVAMIT rozpíná, čímž vyvoláva na stěnách vrtu tlakové napětí, velikost kterého závisí na zvoleném průměru vrtu a obsahu vody v suspenzi. K rozpojení materiálu došlo většinou do druhého dne a rozrušené bloky byly následně odstraňovány nakladačem.