Hloubení šachtice do prostoru štoly Antoni

Na základě výsledku červencových prací (viz článek Průzkumné práce v oblasti štol Antoni a Prokopi), bylo rozhodnuto o vyhloubení provizorní šachtice zaústěné do prostoru štoly Antoni ve vzdálenosti několika metrů od původního zavaleného ústí.

Nejprve byla pomocí nakladače vyhloubena hluboká jáma, která obnažila vyzdívku a zajímavý profil historické štoly. Ten je, včetně rozměrů, znázorněný na posledním z přiložených smímků. Do vyhloubené jámy nejprve záchranáři položili a štěrkem zasypali plastové drenážní potrubí, přemosťující přerušený úsek štoly. Následně vybudovali ocelovou konstrukci obloženou dřevěnými fošnami a zaklopenou ocelovými plechy. Zhotovená šachtice byla obsypána zeminou a přístup do ní je možný pouze uzamykatelným revizním otvorem ve stropě.