Hloubení šachtice do prostoru štoly Prokopi

Další šachticí, vyprojektovanou v rámci průzkumných prací a zaústěnou tentokrát do prostoru štoly Prokopi, začali odolovští záchranáři hloubit v říjnu 2013 vedle silnice z Lampertic do Žacléře.

Nejprve byla opět pomocí nakladače vyhloubena hluboká jáma, do které pracovníci pomocí jeřábu spustili předem zhotovenou ocelovou rámovou konstrukci. Ta byla po obložení dřevěnými fošnami obsypána vytěženou zeminou. Vzhledem k vypočtené a projektované devítimetrové hloubce celé šachtice bylo další prohlubování prováděno ručně. Práce ve větší hloubce byla komplikována odčerpáváním vody, přitékající ze zatopených prostor zavalené štoly.

Výsledek průzkumu bude po dosažení prostoru štoly popsán v některém z dalších článků.