Štola Ida - sanační práce

Začátkem roku 2014 se záchranáři vrátili do podzemí bývalého dolu Zdeněk Nejedlý, na štolu Ida. Byly zahájeny přípravné práce k odstranění částečného závalu překopu vedoucího k šachtě Slepého dolu. V průběhu let, kdy byl důl uzavřen, došlo totiž v nezajištěné části překopu 004 v úseku cca osmi metrů k vypadávání horniny ze stropu důlního díla, prolomení starého potrubí a k zavalení kolejiště i části odvodňovacího koryta. V roce 2013 bylo rozhodnuto o odstranění závalu a obnovení kolejiště, které bylo v jednom úseku až nad úroveň kolejí zatopeno důlní vodou. Po jeho odvodnění začali záchranáři postupně čistit počvu i profil důlního díla a vyměňovat shnilé dřevěné fošny tak, aby bylo možno začít až k samotnému závalu bezpečně dopravovat TH výztuž a další potřebný materiál.