Práce pro ČEZ

Na základě smlouvy o spolupráci s firmou ČEZ byla zahájeny práce v elektrárně Poříčí.

Prvním pracovištěm se staly tzv. hlubinné zásobníky v provozu zauhlování, místo kde se vyprazdňují železniční vagony. Práce spočívá v odstraňování nálepů ve výsypce uhlí a uhelných kalů. Záchranáři pomocí stlačeného vzduchu dopravovaného hadicí postupně rozrušují a uvolňují vrstvy uhelných kalů nalepených na šikmých betonových stěnách v prostoru pod ocelovým roštem výsypky. Jedná se o fyzicky namáhavou práci v prašném prostředí, práci bez konce. Vlhkost uhelných kalů je totiž i po jejich smíchání s vápnem vyšší než uhlí, a proto mají výraznou tendenci k tvorbě nálepů při každé dodávce vysypané ze železničních vagonů.