Babí - pevnost Stachelberg 2014

17. března 2014 byly po zimní přestávce zahájeny další práce v podzemí pevnosti Stachelberg. Zajišťování stropu křižovatky chodeb na konci galerie "m" bylo stejně jako před rokem prováděno pomocí ocelové pozinkované sítě přichycené závitovými tyčemi průměru 20 mm a délky cca 500 mm. Tyče byly upevňovány ve vývrtech průměru 25 mm chemickými kotvami FISCHER FIS 360 V. Průměrná hustota kotev byla opět 3,5 kotvy na m2. Celkem bylo v podzemí pevnosti odpracováno 509 hodin, po 186 schodech bylo dolů dopraveno a spotřebováno více než 380 kusů závitových tyčí délky 500 a 800 mm. Dále 95 ks kartuší o obsahu 380 ml chemické malty a 115 m2 pozinkovaného pletiva o okatosti 25 mm x 25 mm.

Práce byly ukončeny 10. dubna a po domluvě s objednatelem bude zajišťování dalších problematických partií stropu na prohlídkové trase pokračovat v příští mimosezónní přestávce.