Horké chvilky v elektrárně Poříčí

Nadpis tohoto článku má dva významy. Jedním horkem je myšleno teplo na pracovišti, tím druhým pak horko, které vzniká v mysli člověka při nebezpečí.

Spalování uhelných kalů s sebou přináší problém s tvorbou nálepů na šikmých stěnách zásobníků původně určených pro uhlí. Kromě tzv. nadzemních zásobníků a hlubinných zásobníků na železniční vlečce, jsou v elektrárně další zásobníky přímo v budově kotelny. Z nich je palivo odebíráno přímo do kotle. I zde se pochopitelně tvoří nálepy, které je nutno pravidelně odstraňovat. Do zásobníku je přístup možný pouze otvory seshora, dolů je třeba slanit, jedná se o práci nad volnou hloubkou. Pracovníci musí být i během ručního odkopávání nálepů neustále zajištěni proti sesutí pomocí horolezecké techniky. Působením sálavého tepla od sousedního kotle je navíc vnitřní prostor přes ocelový plášť zásobníku trvale ohříván. Záchranáři, kteří v polovině března 2014 pracovali uvnitř zásobníku, naměřili na pracovišti teplotu dosahoující třiceti pěti stupňů Celsia, teplota odkopávaného materiálu překračovala padesát stupňů. Při odebírání materiálu pomocí podavače může navíc do prostoru pronikat oxid uhelnatý z provozu kotle, proto bylo bezpodmínečně nutné nepřetržitě sledovat koncentraci tohoto plynu v ovzduší.

V pátek 14. března 2014 k této nebezpečné situaci došlo a záchranáři zažili takříkajíc na vlastní kůži situaci, kdy se vlivem technické závady v provozu kotelny začala v zásobníku prudce zvyšovat koncentrace jedovatého oxidu uhelnatého. Pracovníkovi v zásobníku začal jeho osobní multiplynový detektor okamžitě zvukově, opticky i vibracemi signalizovat nebezpečí. Evakuace ze zásobníku byla provedena během několika minut a celá pracovní skupina opustila ohrožený prostor.

Následně bylo zjištěna příčina nárůstu koncentrace CO. Bylo jí zahoření uhelné hmoty v jednom z řetězových podavačů, tzv. redlerů. Zplodiny hoření obsahovaly několikanásobně překročenou mezní povolenou koncentraci oxidu uhelnatého, která činí 131 ppm (0,0131 %) a během několika dalších minut byl zaplynován i celý prostor u zauhlovacích pásů nad zásobníky. Po domluvě s vedením provozu záchranáři v nasazených vzduchových dýchacích přístrojích Dräger PSS 7000 provedli demontáž zajišťovacího zařízení, uklidili materiál a poté ukončili práci.