Vrchlabí - průzkum a znepřístupnění podzemního objektu

Na základě objednávky Bytového podniku města Vrchlabí byl na začátku roku 2014 proveden podrobný průzkum a geodetické zaměření přístupných částí podzemního objektu v lokalitě Sluneční vrch na katastrálním území města Vrchlabí.

Zmiňovaný podzemní objekt, labyrint horizontálních a úklonných důlních děl v celkové délce cca 250 metrů, vznikl pravděpodobně v letech 1942 až 1945 jako protiletecký kryt pro zaměstnance bývalého zbrojního závodu berlínské firmy Friedrich Stolzenberg. V těchto letech zde byla zahájena výroba vyvažovacích zařízení pro letadla a později se zde vyráběly i součásti k řízeným střelám V 2. V roce 1945 závod přešel pod národní správu, později jako národní podnik ZBROJOVKA BRNO. Od roku 1953 se závod zabýval strojírenskou výrobou pod různými jmény v rámci koncernu TOS. 1. 4. 1990 došlo k založení státní akciové společnosti TOS Hydraulika. Tato společnost pak byla v roce 1995 zprivatizována v obchodní akciovou společnost Labit a.s.

Průzkumem podzemního objektu byly zjištěny zbytky betonové konstrukce vstupního portálu a vstupních plechových dveří. Byla prozkoumána celá spleť nevyztužených podzemních chodeb a následně byly zahájeny práce související se zamezením vstupu nepovolaných osob do podzemí.

Záchranáři postupně odstranili zeminu a horninu z oblasti závalu původního ústí a vybudovali nový uzavírací objekt - uzamykatelnou ocelovou mříž obezděnou zdi z plných cihel. Zeď byla opatřena omítkou, mříž nátěrem. Po dokončení všech prací bylo dílo 19. května předáno majiteli - městu Vrchlabí.