Lozorno 2014

Pravidelné každoroční společné cvičení báňských záchranných sborů na speciálním polygonu u slovenské obce Lozorno ležící necelých 25 km od Bratislavy se v roce 2014 netradičně konalo již v květnu. I průběh cvičení, kterého se účastnili záchranáři z Hodonína, Lobodic, Tvrdonic a Odolova, byl pozměněn. Záchranáři se tentokrát museli vypořádávat s vodou, tryskající místo hořícího plynu z cvičného vrtu. Horko sálajícího ohně nahradily sluneční paprsky, které po dobu celého cvičení vydatně ohřívaly cvičiště, zasahující záchranáře i hosty, mezi kterými byl i předseda Českého báňského úřadu Ing. Pěgřimek, , generální ředitel MND a. s. Ing. Parma a rakouští hasiči z firmy OMV.

Námětem cvičení bylo procvičování zdolávání erupce vody pažnicovou kolonou v situaci, kdy při pažení nastal výtok výplachu a pažnice zůstala vysoko nad pracovním stolem.

Záchranáři nejprve pomocí hydraulicky poháněné řezačky odřezali horní část pažnice. Na zbývající pahýl připevnili speciální dělenou přírubu, která vytvořila základní přírubu pro uzavírací armaturu. Ta byla následně pomocí autojeřábu a dvou hydraulických vrátků umístěna do proudu eruptujícího média. Po jejím spuštění a připevnění na základní přírubu byl vrt uzavřen a cvičení ukončeno.

Jednotlivé etapy zásahu prováděné různými četami záchranářů proběhly přes drobné chybičky úspěšně, konečného uzavření vrtu bylo dosaženo v časovém předstihu a průběh celého cvičení byl přítomnými odborníky hodnocen kladně.