Osek u Duchcova - průzkum vrtu

Další akcí, při které byla použita speciální DROP kamera, byl průzkum vrtu zhotoveného do zlikvidované jámy č. VIII dolu Nelson v Oseku u Duchcova.

Kolem obce Osek u Duchcova v okrese Teplice, se do 70. let minulého století těžilo hlubinným způsobem hnědé uhlí. Důl Nelson, založený v roce 1870 (později důl Nelson III), měl celkem devět těžních a větrních jam. V rámci ověření stavu likvidace jámy č. VIII nacházející se přímo na katastru obce Osek u Duchcova, byl v její ose zhotoven nepažený vrt o průměru 250 mm do hloubky cca 30 m. Ve středu 23. července 2014 provedli pracovníci báňské záchranné stanice Odolov průzkum výše zmiňovaného vrtu pomocí speciální kamery. Účelem tohoto průzkumu bylo zjistit, zda byla jáma zlikvidována podle platné legislativy, popřípadě zjistit stav jámy pod železobetonovou deskou, zhotovenou na ohlubni jámy. Z průzkumu byly pořízeny dva videozáznamy.

Do vrtu byla pomalu spouštěna kamera, jejíž obraz byl přenášen a ukládán do počítače umístěného ve vozidle. V úvodní části vrtu kamera pořídila záběr průchodu železobetonovou deskou cca 40 cm silnou, dále pak cca 2 metry průchodu v zásypu. V hloubce od 2,4 metru do cca 5 metrů byl zjištěn volný prostor s patrnými zbytky výstroje jámy. Kamera byla opatrně spuštěna do hloubky 6,5 m, kde byl zjištěn zásyp celého profilu jámy. Vzhledem k tomu, že zhotovený vrt nebyl pro potřeby průzkumu pažen, došlo v této hloubce ke zborcení stěn a nebylo možné kameru spustit hlouběji.

Průzkum byl proveden dle požadavků a za přítomnosti pracovníků zadavatele. Práce proběhla bez mimořádností, videozáznam na CD byl předán odpovědným pracovníkům k dalšímu zkoumání. Na základě zjištěných skutečností bude vypracován plán dalšího postupu.