Čištění nadzemních zásobníků v elektrárně

Třetím pracovištěm, na kterém odolovští záchranáři v elektrárně Poříčí pracovali, se staly tzv. nadzemní zásobníky. Na šikmých stěnách zásobníků se postupně vytvořily nálepy uhlí, které bylo třeba odstranit.

V 33. týdnu roku 2014 se pracovníci ZBZS Odolov s těmito nálepy začali potýkat. Vždy dvojice záchranářů, zajištěných shora pomocí horolezecké techniky postupně pomocí škrabek a uvolňovací tyče odstraňovala ztvrdlé vrstvy uhelné hmoty a čistila betonové stěny. V některých zásobnících se práce dařila, v dalších byla uhelná hmota suchá a velmi ztvrdlá, v jednom zásobníku se naopak vodou zkrápěná vrstva uhlí začala zapařovat. Teplota uvnitř nálepů uhelné hmoty změřená vpichovacím teploměrem dosahovala více než 70 stupňů Celsia! a bylo nutno zkrátit intervaly střídaní.

Záchranáři si ale opět se zadaným úkolem dokázali poradit a po třech dnech bylo šest požadovaných zásobníků vyčištěno.

Poznámka: Jednalo se skutečně o nálepy uhlí, jehož černošedou barvu však dva různé digitální fotoaparáty zachytily a prezentovaly zřejmě díky nasvícení v různém barevném spektru, jak je obzvlášť patrné na prostřední z připojených fotografií.