Ohníč - čištění štoly Karolína

Na základě výsledku průzkumu (viz článek z r. 2013 - Ohníč - průzkum štoly Karolína) proběhlo v prvních dvou týdnech měsíce října 2014 odvodnění a vyčištění přístupného úseku štoly od usazenin. Ztvrdlé nánosy z úvodní třicetimetrové části štoly záchranáři odstraňovali ručně, bahno a znečištěná voda z úseku za uzavírací zdí rychle mizely díky výkonnému sacímu bagru specializované firmy PATOK a. s. Ke snižování trvale se vyskytující koncentrace oxidu uhličitého ve štole bylo používáno foukacího systému větrání, zajištěného pomocí elektrického ventilátoru a flexibilních luten, stálý dozor během prací byl prováděn určeným pracovníkem ZBZS Odolov.

Práce proběhly bez komplikací, vyčištěn byl celý úsek štoly od ústí po zával ve staničení 120 metrů. Bylo odvezeno cca 180 tun sedimentů, záchranáři ve štole odpracovali 415 hodin.