Prohlídka grafitového dolu

Ve čtvrtek 13. 11. 2014 se záchranáři zúčastnili fárání do bývalého grafitového dolu na katastrálním území Louka v okrese Blansko. Prostory tohoto důlního díla, provozovaného dle dostupných informací do období druhé světové války, jsou v současnosti přístupné pouze komínem, jehož ústí je zajištěno mřížovým objektem a oploceno. Účelem prohlídky provedené společně s pracovníky firmy GEMEC – UNION, a.s. bylo zjistit přístupnou délku důlních prostor, složení důlního ovzduší a porovnat aktuální stav tohoto starého důlního s dostupnou dokumentací.

Po odstranění mříže byl do komína spuštěn provazový žebřík, po kterém pracovníci sestupovali dolů na první patro. Složení ovzduší v podzemí, měřené přístrojem Dräger X-am 5600, odpovídalo v době průzkumu předepsaným normám, koncentrace oxidu uhličitého dosáhla maximální hodnoty 0,56 % a koncentrace kyslíku neklesla pod 19,8 %. Výskyt jiných plynů nebyl zjištěn.

Pracovníci postupně sestoupili až na třetí patro dolu a po zachovalé průzkumné a odvodňovací štole došli až k místu jejího uměle vytvořeného závalu. Celková přístupná délka podzemních prostor je odhadována na 300 metrů a odpovídá zachované dokumentaci. Převážná část dolu je bez výztuže, pouze před závalem na konci štoly je několik volně stojících párů ocelové výztuže a v dovrchním díle zbytky klasické dřevěné lichoběžníkové výztuže.

Z této exkurze do podzemí starého důlního díla si všichni účastníci odnesli zajímavé zážitky a získali představu o dalším druhu rudného hornictví bývalého Československa.