Krupka - likvidace propadliny

V průběhu druhého prosincového týdne zlikvidovali pracovníci báňské záchranné stanice Odolov propadlinu do starého důlního díla - štoly č. 8 na katastrálním území Krupka v Ústeckém kraji.

Ve stísněném prostoru štoly záchranáři pomocí prken, dřevěných hranolů a stavební pěny zapažili v místě propadu bok štoly. Následně byly s povrchu do propadliny ručně dopraveny 3 kubické metry suché betonové směsi a zbývající prostor propadliny byl vyplněn štěrkem a kamenivem. Terénní úpravy na povrchu budou včetně dosypání sesednutého zásypového materiálu dokončeny v příštím roce.