Strážkovice - relikvidace opuštěného důlního díla

Na začátku roku se naplno rozběhly práce související s dlouho připravovanou akcí - relikvidací Strážkovického komínu. Podle údajů v evidenčním listu bylo dílo uzavřeno ve dnech 15. až 25. července 1991 betonovou zátkou na patě šibíku, jehož část ústící na povrch byla v délce 6,3 m zasypána výpěrky z prádla a prolita betonem. Důvodem nynější relikvidace byly výrazné netěsnosti zjištěné na povrchu v okolí ústí tohoto opuštěného důlního díla. Po zprovoznění foukacího větrání štolového patra bývalého dolu totiž začalo po "natlakování" podzemí důlní ovzduší pronikat trhlinami v hornině v okolí budovy bývalé ventilátorovny na povrchu. K eliminaci netěsností a zabránění komunikace podzemí dolu s povrchem bude tedy nutno odstranit uzavírací zátku v ústí důlního díla a zaplnit celý prostor důlního díla až po patro štoly Ida nerozplavitelnou směsí.

V první etapě prací záchranáři pomocí sbíjecích kladiv rozrušili betonovou desku v podlaze bývalé ventilátorovny a začali ručně odtěžovat materiál z uzavírací zátky. Po více než 20 letech se tak opět začala objevovat původní ocelová kruhová výztuž vertikální části komínu a .....

pokračování v některém z dalších článků.